A szabad bölcsészet szakos, Filmelmélet, filmtörténet szakirányos hallgatók záróvizsgája, illetve a diploma jegye a következő részjegyekből áll össze:

  • a szakdolgozat jegye
  • a szakdolgozat védésének jegye
  • a záróvizsgán szakirányú elméleti tudással szerzett jegy

A záróvizsga, illetve a diploma végső jegye a részjegyek számtani átlaga. Bármelyik részjegy elégtelensége esetén a záróvizsga érdemjegye elégtelen. Ugyanakkor a megszerzett sikeres részjegyek a következő záróvizsgába (mint már megszerzett részjegy) beszámíthatók.

A szabad bölcsészet szakos, Filmelmélet és filmtörténet szakirányos hallgatók záróvizsga-tételsora az alábbi linken érhető el:

Filmelmelmélet és filmtörténet szakirány tételsora