Mi az az abszolutórium?  

Az abszolutórium bejegyzése akkor lehetséges, ha a hallgató összes tanulmányi kötelezettségének eleget tett a Karon, azaz megszerezte a diplomához szükséges kreditmennyiséget, elvégezte az összes kötelezően előírt szakos és nem szakos kurzust, és letette az összes előírt vizsgát, kivéve a nyelvvizsgát. Az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály állítja ki. Az abszolutórium megszerzése után a hallgató több kurzust nem vehet fel a Karon, azaz nem lehet több aktív féléve, a továbbiakban sem tandíjat, sem egyéb költségtérítést nem fizet (leszámítva a hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsgára jelentkezés esetleges díját).

Az abszolutórium megszerzése után mennyi idő áll rendelkezésemre, hogy megírjam és benyújtsam a szakdolgozatomat? 

Az abszolutórium megszerzése után a hallgató az adott szakon már aktív félévet nem kezdhet. A szakdolgozat azonban a hallgatói jogviszony megszűnése után is, későbbi félévben is benyújtható, és annak elégtelennél jobb jeggyel való értékelése után lehet záróvizsgát tenni. A záróvizsga az abszolutórium kiállítását követő vizsgaidőszakban hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított öt éven belül, bármelyik záróvizsga-időszakban letehető.

Mi a szakdolgozat leadásának határideje? 

Minden őszi félévben november 15-ig, és minden tavaszi félévben április 15-ig kell benyújtani a szakdolgozatokat a TO-n. Ez a határidő teljesen szigorúan értelmezendő, vagyis ha valaki eddig a napig nem nyújtja be szakdolgozatát, akkor az adott félévben nem bocsátható záróvizsgára, szakzárása tehát legkevesebb egy félévet késni fog.

Melyek a záróvizsgára bocsátás feltételei?  

Abszolutórium megszerzése, valamint egy elégtelennél jobb jeggyel elbírált szakdolgozat.