Mi jellemzi a magyar szakot a Pázmányon?

Családias légkör

Kis létszámú csoportok, jó hangulat, személyes kapcsolat az oktatókkal. Mindenki ismer mindenkit.

Az órák nagyon érdekesek, a tanárok a lehető legközvetlenebb hangulatot teremtik meg mind az előadásokon, mind pedig a gyakorlatokon. (Lili, 22)

Sosem hallott érdekes dolgok, fantasztikus tanárok, gyönyörű épületek, csodás csoporttársak – és ez mind igaz! (Zsuzsi, 19)

Kiváló szakmai színvonal

Valamennyi oktatónk rendelkezik tudományos fokozattal, hallgatóink rendszeresen kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken.

Ennyit még soha nem tanultam, mint itt, de rájöttem, hogy megfelelő oktatók, diákok és témák mellett a tanulás nem szenvedés többé, hanem élvezet. (Ádám, 20)

Sokféle tanórán kívüli program, izgalmas és sokszínű hallgatói élet.

Nyelvjárásgyűjtő kirándulások a Kárpát-medencében és még azon is túl.

Bekapcsolódási lehetőség az intézetben folyó tudományos kutatásokba.

Részt vehettem konferenciákon, kezdetben a közönség soraiban ülve, később előadóként. (Izabella, 25)

Kreatív írás.

A magyar szakosok világa sok titkos dolgot rejteget, amit csak a beavatottak szemüvege vehet észre. A siheder szél azért nem fúj el minket a buszmegállóban, mert mindig van a táskánkban egy-két könyv nehezéknek. Blúzainkba a legszebb versek vannak gondosan belevasalva, és kávéfőzőink nyelvészeti kérdésekről kotyognak reggelente. (Vanda, 21)

Bölcsészet és tanárképzés

A magyar szakon már az alapképzésben lehetőség nyílik specializálódásra, a régi, klasszikus vagy modern irodalom, valamint az elméleti nyelvészet elmélyültebb tanulmányozására, majd ezek folytatására a mester-, illetve doktori képzésben.

Az osztatlan tanárképzésben a magyar a következő szakokkal párosítható: történelem, angol, német, olasz, latin, etika, hittan, kommunikáció. A tanárképzésben résztvevők a legkiválóbb középiskolákban készülhetnek a tanári pályára.

Még most is tartó, az egész országot átszövő barátságokat kötöttem, tanáraim tudása és hozzáállása példaértékű volt, igyekszem a pozitív mintákat én is gyakorolni hivatásomban. (Mária, 27)

Nemzetközi kapcsolatok

Ösztöndíjak számos európai ország egyetemeire, külföldi tanulási lehetőségek angol, német, francia, olasz, holland, szlovák, szlovén, török, román és magyar nyelven.

Fél év Németországban: világlátás, új barátok, sok új ismeret, hazatérve pedig egy nyelvvizsga könnyedén. (Tamás, 23)

 

 

 

 Tájékoztató a PPKE BTK Magyar nappali BA alapszakának felépítéséről

 
 
Kedves Magyar szakos BA hallgató!
 
 
Az alábbiakban szeretnénk Önnek röviden ismertetni a Magyar nappali BA alapszak felépítését, és útmutatással szolgálni ahhoz, hogy a szak által nyújtott lehetőségek, alternatívák közül megtalálhassa az igényeinek leginkább megfelelőt.
 
1. Alapvető tudnivalók a Magyar nappali BA szakról
 
A Magyar nappali BA szak hat féléves képzés, amelynek során a hallgatóknak összesen 180 kreditet (Kr) kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat. A képzés két alapvető részre oszlik: a szakos, illetve a nem szakos részre. A szűkebben vett Magyar alapszak 120 Kr-et tesz ki, ám valójában csupán 108 Kr a minimálisan szükséges magyar szakos tantárgy, ugyanis a 120 Kr-ből 12 Kr-et általánosan kötelező tárgyakból teljesítenek. Az e feletti 60 Kr-et a hallgatók – bizonyos megkötésekkel – szabadon választható tárgyakból szerzik meg. Erre alapvetően háromféle módot kínál a Kar:
 
 • Felveheti egy másik szak ún. minor képzését, ami 50 Kr-ből áll, tehát valamivel kevesebb, mint a másik alapszak fele. A minorra felvételizni nem kell, és bármikor abbahagyható, tehát nem muszáj mind az 50 Kr-et feltétlenül azonos szakból elvégezni, akár több minorral is megpróbálkozhat. A maradék 10 Kr-re a Kar ún. pedagógiai előkészítő tárgyakat kínál, amelyeket azoknak ajánlanak, akik a BA megszerzése után tanári MA-képzésre szeretnének jelentkezni, amely kétszakos képzés., és követelmény hozzá egy ún. tanárképes minor elvégzése.
 • Felveheti saját szakjának az ún. specializációját, amelyből lehet egy vagy több, kreditszámuk általában úgy van kitalálva, hogy lefedjék a minorral megegyező méretű, 50 Kr-es keretet. Ennek révén a saját szakja valamilyen részterületén végezhet alaposabb, mélyebb tanulmányokat, avagy kaphat olyan speciális továbbképzést, amely nem része a szakos alapképzésnek.
A Magyar Irodalomtudományi Intézetben 1994 óta működik a hagyományos képzésben a Régi magyarországi irodalom specializáció, amely lehetőséget ad az érdeklődő hallgatók számára szűkebb szakterületen való elmélyedésre. A képzést a Magyar Irodalomtudományi Inézet a bolognai rendszerhez igazítja, tanegységei a szabad kreditek terhére végezhetők.
Amennyiben sem a másik szak minorja, sem a saját szakja specializációja nem érdekli, ez esetben akár a teljes 60 Kr-es keretét tetszése szerint teljesítheti a Kar által felkínált bármilyen kurzusok elvégzésével.
 
2. A szakos képzés struktúrája
 
A Magyar BA alapszak felépítése:
 
 • Kötelező képzés (2 Kr)
 • Alapozó képzés (6 Kr)
 • Alapozó törzstantárgyak (32 Kr)
 • Szakmai törzstantárgyak (54 Kr)
 • Kötelezően választható magyar irodalmi és nyelvészeti tanegység (22 Kr)
 • Szakzáró tárgyak (4 Kr)
 
 • A kötelező képzésben általános filozófiatörténeti előadást kell elvégezniük a hallgatóknak.
 
 • Az alapozó képzés egy irodalmi, egy nyelvészeti előadás, valamint egy retorikai szeminárium követelményeinek teljesítését jelenti.
 
 • Az alapozó törzstantárgyak közül magyar irodalomból 14, magyar nyelvészetből 18 kredit értékű tanegység elvégzése kötelező.
 
 • A szakmai törzstantárgyak közül magyar irodalomból 24, magyar nyelvészetből 30 kreditet kell teljesíteni.
 
 • A kötelezően választható tanegységek között magyar irodalmi és magyar nyelvészeti tárgyak egyaránt felveendők: előbbiből 17, utóbbiból 5 kredit értékű tanegység elvégzése kötelező.
 
 • A szakzáró tárgyak közül mind az irodalom, mind a nyelvészeti tárgyból írt szakdolgozati tanegység egyaránt 4 kreditet ér. Ezek egyike kötelezően választható. Ugyancsak kötelezően választható a kredit nélkül teljesítendő szakzáróvizsga is irodalomból vagy nyelvészetből.
 
 
3. Mire érdemes figyelni?
 
 • A fontos döntéseket idejében hozza meg! A BA-képzés első két-három félévében több fontos elhatározást kell hozni. Minden hallgatónak el kell döntenie, hogy miként kívánja a 60 Kr-es keretét kitölteni, hiszen mind a minor, mind a szakos specializáció elvégzéséhez idő kell. Minort akár az első félévétől végezhet, a szakos specializációnak viszont ugyanúgy előfeltétele a nyelvi alapvizsga, mint a törzsképzés zömének vagy a sávoknak, tehát legkorábban a harmadik félévben kezdheti meg. Ennek megfelelően a harmadik félévben döntenie kell minor és specializáció, valamint a szakon belül a két sáv valamelyike között. Később még meggondolhatja magát, ám akkor előfordulhat, hogy kifut a hat félévből.
 
 • Figyeljen az elvégzett kreditek számára! Ha túl „lazán” végzi tanulmányait, akkor éppúgy problémái adódhatnak, mintha túlságosan szorgalmas. A TVSz értelmében az első két félév alatt minimum 30 Kr-et, az első négy félév alatt összesen pedig minimum 60 Kr-et teljesíteni kell, különben kizárják a Karról. Nappali tagozatos hallgatók esetében pedig, ha bármely két egymás utáni félévben nem teljesít összesen 30 Kr-et, a Kar átsorolja őt költségtérítéses képzésbe. Másfelől viszont a Kar a jogszabályok értelmében csupán a diplomához szükséges kreditmennyiséget, valamint további 10%-ot köteles külön térítés nélkül szolgáltatni a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nagy lelkesedésében egyszerre próbál minort és specializációt (vagy esetleg két minort) végezni, avagy menet közben meggondolja magát, és egyik választható képzési formából a másikra megy át, akkor könnyen túlszaladhat az állami finanszírozású hallgatók számára térítésmentesen biztosított 180+18 (-4 Kr a szakdolgozatért)=194 Kr-en.
 
 • Minor vagy specializáció? Egy másik szak minorját természetesen azoknak ajánljuk, akik komolyan érdeklődnek egy másik bölcsész szakterület iránt. Mivel BA-szinten kétszakos képzés nem létezik, a régi kétszakos képzést leginkább megközelítő lehetőség a minorképzés. Ezenfelül különösen ajánlott (voltaképpen kötelező) egy TANÁRKÉPES SZAK MINORJA azok számára, akiknek feltett szándékuk, hogy a BA-diploma után tanári MA-ra jelentkeznek. Tanári MA diplomát ugyanis sajátos módon csak kétszakos formában lehet majd szerezni, amihez szükséges lesz egy olyan minor, amelyből lehet tanári képesítést szerezni. Ez nem minden alapszak minorjára igaz.
specializáció azok számára ajánlott, akik szívesebben teljesítenének több kurzust és szereznének több tudást, tapasztalatot a saját szakjukon belül. A specializáció célja gyakorlatban is hasznosítható ismeretek átadása, ezért szerepel benne fordítói képzés, drámapedagógia, kommunikáció a tanórán és más gyakorlati jellegű képzések.