Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere
Tárgy kódja: BMLMN10100M
Óraszám: N: 0/0/0, L: 10/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Thimár Attila Géza
Tárgyleírás:

A tantárgy megismerteti a hallgatókat azzal a sokrétű, összetett intézményrendszerrel, amely a nyelv- és az irodalomtudomány eredményeit szolgáltatja a társadalom számára. Az intézményi kereteket tágan értelmezve idetartoznak a tudományos intézmények, akadémiai kutató helyek, az egyetemek, ahol az eredmények születnek, és idetartoznak a folyóiratok és egyéb fórumok, csatornák, amelyeken keresztül ezek az eredmények, információk eljutnak a befogadókhoz. A tantárgy keretében szó esik az intézményrendszer tudományos és financiális, jogi kérdéseiről egyaránt. A tantárgy kitér a hazai intézményi kereteken túl az európai intézményi hálóra, valamint tárgyalja az Európai Uniós szabályzást is.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN):

Kötelező irodalom:

KAPECZ Zsuzsa, MEZEY Katalin, NYERGES Magdolna (szerk.), A magyar irodalom évkönyve 2008, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2009. ISBN 9789639903111

BERTÓK Krisztina (szerk.), A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 2012, Budapest, MTA, 2012.

FODOR István, Mire jó a nyelvtudomány?: nyelv és élet, Budapest, Balassi, 2001. ISBN 963-506-409-8

H. BOTTYÁNFFY Éva, HORVÁTH Mária, KOROMPAY Klára, D. MÁTAI Mária, Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Magyar Tudomány (folyóirat) www.matud.iif.hu

 

 

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

magyar nyelv és irodalom BMLB-XMA mesterképzés (MA/MSc) Levelező magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt