Ha tanulmányi problémám van, kihez fordulhatok?  

A tanulmányi ügyek adminisztrációját a Tanulmányi Osztály (TO) végzi. Minden hallgatónak (képzések szerint) van egy illetékes tanulmányi előadója, akihez bátran fordulhat kérdéseivel. A Hallgatói Önkormányzati Tanácsnak (HÖT) szintén vannak tanulmányi ügyekkel foglalkozó tagjai. Õk ugyancsak szívesen segítenek, vagy tudják, ki az illetékes az ügyedben (TO, Tanulmányi Bizottság, Oktatási Dékánhelyettes, Dékáni Hivatal).

Kikből áll és mit csinál a Tanulmányi Bizottság? 

A Tanulmányi Bizottság (TB) négytagú, elnöke a Kari Tanács által választott oktató. A TB további egy oktató tagját a Kari Tanács, két hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat választja meg egy-egy évre. A TB munkájában - szavazati jog nélkül - részt vehet a TO képviselője is. A TB bírálja el a legtöbb tanulmányi tárgyú hallgatói kérvényt, így pl. a halasztott beiratkozásról, a halasztott tárgyfelvételről, a kedvezményes tanrendről szólókat. A TB havonta legalább egyszer ülésezik.

Hogyan adhatok be kérvényt a Tanulmányi Bizottsághoz? 

TB-kérvényt az erre a célra rendszeresített hivatalos űrlapon lehet beadni, ami megtalálható a PPKE BTK honlapján. Az űrlapot figyelmesen olvassa el, mert megtalálja rajta az összes fontos információt, amit a benyújtáshoz tudni kell. Fontos, hogy a TB-kérvénynek kötelező mellékletei vannak, valamint a legtöbb esetben az illetékes szak vezetőjének vagy az érintett tantárgy oktatójának is alá kell írnia, hogy támogatja a kérvényt, tehát ezeket még a beadás ELÕTT kell beszereznie! A kérvényeket a tanulmányi előadónál kell leadni. Kérvényt postai úton vagy megbízott által is be lehet adni.

Kihez fellebbezhetek a Tanulmányi Bizottság határozata ellen? 

Fellebbezésével a Hallgatói Ügyek Felülvizsgálati Bizottságához fordulhat, a határozat közlésétől számított 15 napon belül.