Hol kell felvennem a tantárgyaimat? 

Minden tantárgyat a Neptun rendszerben kell felvenni, amelyhez beiratkozáskor minden hallgató saját kódot kap, ezzel és saját titkos jelszavával tud belépni interneten keresztül a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy ha a Neptunban nem vett fel egy tárgyat, akkor abból az adott félévben nem szerezhet jegyet, és nem is teljesítheti, hiába látogatja az órákat! Az aktív félév előfeltétele, hogy a bejelentkezési időszakban be kell jelentkeznie az adott félévre (ld. Passzív félév).

Hol vegyem fel a Neptunban a tantárgyaimat? 

A szakos tárgyakat és az általánosan kötelező tárgyakat a megfelelő mintatanterv kiválasztásával, az intézményi (szabadon választható) tárgyakat a "Minden intézményi tárgyak" opció kiválasztásával tudja listázni és kiválasztani.

Meddig vehetek fel tantárgyakat a Neptunban?  

A tantárgyfelvétel kezdetét és végét a félév időbeosztása határozza meg. A tárgyfelvételi időszak végéig felvehet tantárgyakat, és törölheti azokat, amiket tévedésből vett fel vagy közben meggondolta magát. Nagyon fontos, hogy jól gondolja végig, mit szeretne teljesíteni, ill. mit lenne fontos és szükséges teljesítenie az adott félévben!

Hogyan vehetek fel tantárgyakat a NEPTUN lezárása után?  

Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két fontos tantárgy kimaradt, akkor halasztott tantárgyfelvételi kérelmet nyújthat be a TO-n, de ezt a tantárgy oktatójával is alá kell íratnia, hiszen nem biztos, hogy pl. van még hely a csoportjában. Az utólagos tantárgyfelvétel határideje a TVSz értelmében a tantárgyfelvételi időszak vége utáni hat munkanap. Fontos tudni azt is, hogy az utólagos tárgyfelvételért tárgyanként különeljárási díjat kell fizetni, tehát ha 4-5 tárgyat is fel akar venni a tárgyfelvétel után, annak komoly költsége lehet!

Hogyan adhatok le tantárgyakat a NEPTUN lezárása után?  

Ha a tantárgyfelvétel lezárulta után kiderül, hogy egy-két tantárgyat tévedésből vett fel, akkor halasztott tantárgyfelvételi kérelmet nyújthat be a TO-n a tantárgyfelvételi időszak vége után még hat munkanapig. Az utólagos tantárgytörlésért - akárcsak az utólagos tantárgyfelvételért - tárgyanként különeljárási díjat kell fizetnie!

Hányszor vehetek fel egy tárgyat? 

Maximum HÁROMSZOR, természetesen három különböző félévben. Ha harmadszorra sem teljesítette, akkor dékáni méltányosságért kell folyamodnia, különben kizárják a Karról. Kivétel egyes idegennyelv-szakokon (pl. angol, német) a nyelvi alapvizsga, mert azt csak kétszer lehet felvenni, és a szak kizárhatja az azonos vizsgaidőszakban való ismétlést. Ha a nyelvi alapvizsgáját második tárgyfelvétel esetén sem tudja teljesíteni, akkor tanulmányait nem folytathatja.

Van-e előírás arra, hogy egy félévben minimum hány tantárgyat vegyek fel?  

Az aktív félévnek nem feltétele egyetlen tárgy felvétele sem, csupán be kell jelentkezni az adott félévre a Neptunban. Ha azonban az első két félévében összesen csak néhány tantárgyat teljesít, akkor bajba kerülhet. Van ugyanis egy előírás, amely szerint az első két félévben összesen legalább 30 Kr-et (ez kb. 8-10 tantárgy, tehát félévenként átlagosan 4-5) kell teljesítenie, különben hallgatói jogviszonya megszűnik, azaz kizárják a Karról. Ez azonban nagyon alacsony követelmény, tehát ha rendesen végzi a tanulmányait, akkor nem lehet baj. Egyébként a maga érdeke is, hogy minél több kreditet szerezzen meg tanulmányai elején, hiszen ellenkező esetben elfogynak az államilag támogatott félévei és költségtérítést lesz kénytelen fizetni. Az első két félév után mindenki annyi tantárgyat teljesít félévenként, amennyi jólesik, de állami ösztöndíjas hallgatóknak továbbra is érdemes arra odafigyelniük, hogy két egymást követő félévben legalább 36 kreditet összegyűjtsenek (és elérjék a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt átlagot), ugyanis ennek híján átsorolják őket önköltséges képzésbe. 

A Neptunos tárgyjelentkezéskor az összes olyan csoport betelt, amelyik időben alkalmas lett volna számomra. Mit csináljak? 

Sajnos, az egyéni órarend összeállításával mindenkinek egyénileg kell megbirkóznia. Az adott esetben meg kell próbálnia átszervezni az órarendjét, esetleg több szemináriuma időpontján is változtatnia kell. Kérhet létszámemelést a meghirdető intézet vagy tanszék vezetőjétől vagy tanszéki ügyintézőjétől. Feloldhatatlan óraütközés esetén fontolóra veheti azt is, hogy bizonyos tantárgyait a következő félévben veszi fel.