Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból egy vizsgaidőszakban? 

Egy vizsgaidőszakban maximum KÉTSZER. Ebbe a két kísérletbe beletartozik az is, ha elégtelent kap az első vizsgán, és az is, ha feliratkozik, de nem megy el. Pótvizsgát bármikor tehet a vizsgaidőszakon belül, de az első vizsga után legalább 4 napnak el kell telnie a pótvizsgáig. Ha másodszor sem sikerül teljesíteni a vizsgát, akkor az adott kollokviumot vagy szigorlatot ebben a félévben nem teljesítette, több kísérlete nincs. Kivételt képez a módosító vizsga (ld. „Mit tehetek, ha rossz lett a vizsgajegyem?”). Ha a vizsgaidőszak utolsó hetéig egyszer sem próbálkozik (tehát nem iratkozik fel egyetlen időpontra sem), akkor az utolsó, ún. utóvizsgahéten már csak egyetlen lehetősége maradt a vizsga letételére, egy esetleges elégtelen esetében pótvizsgára már nem jogosult.

Mi az a CV kurzus? 

A CV jelentése „csak vizsga”. Ez azt jelenti, hogy egy kollokviummal záruló tantárgyat úgy hirdetnek meg az adott félévben, hogy nem tartozik hozzá előadás, amit látogathatna, de vizsgát tehet belőle a vizsgaidőszakban. A CV kurzust csak olyan hallgatók vehetik fel, akik egy korábbi félévben a kollokviumhoz kapcsolódó előadást végigjárták, és az aláírást megszerezték, de vizsgajegyük nincs. 

Mit csináljak, ha nem vagyok fent a vizsgalapon? 

Jelentkezzen a következő vizsgaidőpontra, mert aznap csak az vizsgázhat, aki fel van iratkozva a Neptunon.

Mit tegyek, ha az egyik vizsgámat el akarom halasztani? 

Jelentkezzen le a vizsgaidőpontról a vizsgát megelőző napon déli 12 óráig.

Mi történik, ha nem jelentkezek fel a vizsgára? 

Ha egy felvett kollokviummal vagy szigorlattal záruló tantárgy egyetlen vizsgaidőpontjára sem jelentkezik be, akkor nem teljesített tantárgya lesz.

Az oktatóknak mikorra kell kijavítaniuk a vizsgadolgozatokat? 

A vizsgát követő 5 napon belül.

Lehet-e vizsgaidőszakon kívül vizsgázni?  

Alaphelyzetben nem. Kivétel ez alól a kedvezményes tanrend, amelynek keretében a Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást (ld. „Hogyan kérvényezhetek egyéni tanulmányi vagy vizsgarendet?”).

Mit tehetek, ha rossz lett a vizsgajegyem?  

Ha a vizsgát elégtelennél jobb jeggyel teljesítette, de elégedetlen a jegyével, a TVSz biztosítja a módosító vizsga lehetőségét. Ugyanabban a vizsgaidőszakban feliratkozhat egy későbbi vizsgaidőpontra, és megkísérelheti a vizsgát még egyszer, ám ez esetben csak a módosító vizsga jegye számít, tehát akár rosszabb jegyet is szerezhet, mint korábban! A módosító vizsga lehetősége akkor is rendelkezésére áll, ha a kijavítandó jegyét a pótvizsgán szerezte (tehát csakis ebben az esetben van lehetősége harmadszor vizsgázni egyazon vizsgaidőszakban), de csak akkor, ha a pótvizsgán elégtelennél jobb jegyet ért el.