Hallgatóink sikerei a 2023-as OTDK szekciókban

Gratulálunk minden hallgatónknak és témavezetőiknek!

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

PTE BTK, 2023. április 11-13.

Első helyezés:


Endrédy Balázs, Személyiségpszichológia 2. tagozat
Dolgozat címe: Miért (nem) imádkozom?
Témavezető: Urbán Szabolcs

Győry Réka, Alkalmazott pszichológia 1. tagozat
Dolgozat címe: Gondolkodni ér! – avagy a kogníció hatása az álhírek felismerésére
Témavezető: Faragó Laura

Tóth Domonkos, Alkalmazott pszichológia 2. tagozat
Dolgozat címe: Mit jelent meghalni? - A halálról való gondolkodás tartalmi rétegeinek feltárása
Témavezető: Hámori Eszter

Második helyezés:


Gál Dóra, Munkapszichológia tagozat
Dolgozat címe: A Job Crafting Skála adaptálása magyar nyelvre
Témavezető: Csordás Georgina

Különdíj:


Posta Laura, Alkalmazott pszichológia 2. tagozat
Dolgozat címe: Felülről az ibolyát - avagy az időskori pszichés jóllét és az életút összefüggései
Témavezető: Berán Eszter

Ruscsák Péter, Felnőttkori tanulással a minőségi tudásmegosztásért tagozat
Dolgozat címe: Az implicit és explicit motívumok változásainak és a változás háttértényezőinek vizsgálata az öntranszcendenciára és az önmegvalósításra való ösztönzés hatására
Témavezető: Urbán Szabolcs

Stranigg Márk Bendegúz, Fejlődéslélektan tagozat
Dolgozat címe: A korai maladaptív sémák összefüggései a pankseppi elsődleges érzelmi rendszerekkel
Témavezető: Matuszka Balázs

Szokolay Dávid, Alkalmazott pszichológia 2. tagozat
Dolgozat címe: A klimaktérium alatti életminőség és az egzisztenciális szorongás
Témavezető: Batta Barbara

Humán Tudományi Szekció


KRE BTK, 2023. április 12-14.

Első helyezés:


László Bernadett, 1945 utáni magyar történelem tagozat
Dolgozat címe: Börtönrajzok az '56-os megtorlás tükrében
Témavezető: Bank Barbara

Második helyezés:


Endrédy Balázs, Italianisztika tagozat
Dolgozat címe: Dramaturgia és teológia: ima a Színjátékban
Témavezető: Mátyus Norbert

Gajdos Nárcisz, Ruszisztika tagozat
Dolgozat címe: Képiség és szakralitás (Dosztojevszkij: A félkegyelmű; Tarkovszkij: Sztalker)
Témavezető: Horváth Géza

Hegyesi Csilla, Őskori, népvándorláskori és középkori régészet tagozat
Dolgozat címe: Szarvas környékének 10–11. századi településtörténete az új régészeti adatok alapján
Témavezető: Türk Attila

Rudan Kata, Ókori elő-ázsiai és antik régészet tagozat
Dolgozat címe: Tárolóvermek a rákospataki késő római erődből - Adalékok a késő római hadsereg ellátmányának kérdéséhez
Témavezető: Beszédes József

Harmadik helyezés:


Cseresnyés Dorottya, Vizuális kultúra tagozat
Dolgozat címe: A felnagyított tükörkép: művészet, őszinteség és identitás Charlie Kaufman Kis-nagy világ című filmjében (angol nyelvű, angol címe: The Magnified Reflection: Art, Sincerity, and Identity in Charlie Kaufman's Synechdoche, New York)
Témavezető: Pintér Károly

Saghatelyan Lilit, 1945 utáni egyetemes történelem tagozat
Dolgozat címe: Historical citizenship in the Soviet border region: The Armenians of Nachichevan.
Témavezető: Kovács Bálint

Különdíj:


Felber Zsolt Zsombor, Őskori, népvándorláskori és középkori régészet tagozat
Dolgozat címe: Árpád-kori buzogányok a Jászság területéről
Témavezető: Langó Péter, Türk Attila

Kuluncsics Réka, Irodalomtörténet 1. tagozat
Dolgozat címe: A posztmodern családregény alakzatairól a magyar irodalomban. Barnás Ferenc: A kilencedik, Életünk végéig.
Témavezető: Radvánszky Anikó

Manasyan Marianna, Vizuális kultúra tagozat
Dolgozat címe: Images/Perceptions of Armenia in Diaspora Armenian Films
Témavezető: Karen Jallatyan

Társadalomtudományi Szekció


DE BTK, 2023. április 12-14.

Első helyezés:


Sedró Viktória, Egészségszociológiai és egészségpolitika tagozat
Dolgozat címe: A szülés dimenziói. Az intézményi és az alternatív szülészetben egyaránt tapasztalatot szerzett édesanyák társadalomtudományi vizsgálata
Témavezető: Kisdi Barbara

Harmadik helyezés:


Béres Merse, Politikatudomány 1. tagozat
Dolgozat címe: A király meztelen - A 2021 júniusi iráni elnökválasztás belpolitikai vonatkozásainak vizsgálata
Témavezető: Jany János

Különdíj:


Végső Lilla, Szociológia 4. tagozat
Dolgozat címe: A geek szubkultúra. A MondoCon rendezvény fiatal felnőtt látogatóinak vizsgálata
Témavezető: Rosta Gergely

Had- és Rendészettudományi Szekció


NKE RK, 2023. április 18-20.

Első helyezés:


Szenes Eszter Zsófia, Biztonság- és védelempolitika 1. tagozat
Dolgozat címe: Az orosz-ukrán konfliktus eszkalációjával kapcsolatos orosz külpolitikai döntéshozatalt befolyásoló tényezők
Témavezető: Környei Ágnes

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció


PTE KPVK, 2023. április 25-27.

Első helyezés:


Mátó Áron, Médiatudomány tagozat
Dolgozat címe: Mobil és okos - Morálfilozófiai ismeretlenek a(z) (okos)telefonhasználatban.
Témavezetők: Szőke-Milinte Enikő, Bernáth László

Második helyezés:


Hengán Kamilla, Humán-tananyagfejlesztés tagozat
Dolgozat címe: Fejlesztő típusú feladatok alkalmazása a történelemoktatásban
Témavezető: Kaposi József

Gyurka Noémi, Idegen nyelv oktatása 1. tagozat
Dolgozat címe: Explicit Pronunciation Instruction in the Hungarian EFL Classroom
Témavezetők: Piukovics Ágnes, Fekete Imre

Jaczkó Zalán Kristóf, Dráma és élménypedagógia tagozat
Dolgozat címe: Drámásnak lenni vagy nem lenni...
Témavezető: Szőke-Milinte Enikő

Szalacsi-Rencsik Emília Mária, Irodalom és humán ismeretek pedagógiája tagozat
Dolgozat címe: A vizualitás szerepe és módszere az irodalomoktatásban
Témavezetők: Vajdai-Horváth Zsuzsa Beatrix; Sályiné Pásztor Judit Szilvia