A Művészettörténet Tanszék ajánlásai szabadbölcsész hallgatók számára

 

A Művészettörténet Tanszék szakmai kínálatát úgy állította össze, hogy a különféle igényeknek megfelelően lehetőséget nyújtson az elemi művészettörténeti ismeretek elsajátításától a komoly, elmélyült stúdiumok megalapozásáig.

Minden szabad bölcsész hallgató számára kötelező a 25 kredites alapozó ismeretek közül a Bevezetés a művészettörténetbe (4 kredit) c. kurzus. Továbbá valamennyi hallgató érdeklődésére számot tarthat a szintén az alapozó tárgyak közt szereplő Ikonográfiai alapismeretek (4 kredit) c. előadás.

Azok számára, akik kedvet kaptak további művészettörténeti tanulmányokhoz, de nincsenek hosszú távú céljaik a szakmával, elsősorban az általános szakmai ismeretekhez tartozó 3 kredites történeti előadásokat ajánljuk (Bevezetés az ókori művészetbe stb.). Továbbá figyelmükbe ajánljuk az ezekhez kapcsolódó Emlékmeghatározási gyakorlatokat (ezek történeti szemináriumok), és érdemes lehet a módszertani tárgyak közül is néhányat felvenni (Építészeti, muzeológiai, iparművészeti, műemlékvédelmi alapismeretek, művészetpedagógia, művészettörténeti forrásolvasás, stílusgyakorlat).

Azok számára, akik a művészettörténet szakirányt választották, de emellett minor szakot (50 kredit) és pedagógiai ismereteket (10 kredit) is végeznének, az 50 kreditnyi szakirányos kínálat mellett előírt a két alapozó tárgy (2x4 kredit), továbbá az általános szakmai ismeretek közül a két szakdolgozati szeminárium (2x2 kredit), a hét történeti előadás (7x3 kredit), az emlékmeghatározások közül négy (4x3 kredit), az Építészeti alapismeretek (3 kredit), továbbá két módszertani tárgy (2x3 kredit). Ez összesen 104 művészettörténeti szakmai tárgyból származó kredit (megjegyzés: a művészettörténeti MA felvételének előre láthatólag 110 művészettörténeti kredit abszolválása lesz a feltétele; aki ilyen terveket dédelget, annak további két 3 kredites tárgy felvételét javasoljuk).

Azok számára, akik a művészettörténet szakirányt választották, és emellett minor szakot (50 kredit) is végeznének, de a pedagógiai ismeretekre nem tartanak igényt, javasoljuk a fentiek mellett legalább további egy módszertani tárgy és két emlékmeghatározás felvételét. Ez összesen 113 művészettörténeti kredit.

Azok számára, akik nem választottak minort, és teljes értékű művészettörténeti alapozó képzésben kívánnak részesülni, az 50 kredites szakirány és a 8 kredites alapozó tárgyak mellett a teljes általános szakmai tantárgyi kínálatunkat ajánljuk (7 történeti előadás + 7 ehhez kapcsolódó emlékmeghatározás, 7 módszertani tárgy, 2 szakdolgozati szeminárium = 67 kredit), melyet célszerű egy-két félévenként művészettörténeti speciális kollégiummal (kb. 5x3 = 15 kredit) kiegészíteni. A vállalkozóbb szelleműek 10 kredit értékben szakmai gyakorlatot is végezhetnek. Ez maximálisan 150 művészettörténeti tárgyból szerzett kredit. Ezen felül (a további 17 kredit értékben kötelező alapozó tárgyak mellett) javasoljuk a filozófia és az esztétika tanszék által meghirdetett, a művészettörténethez közel álló tárgyak felvételét is (pl. művészetfilozófia).