Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság


A bizottság tagjai (2023.10.01-től)

 • Dr. Dobos István (elnök)
 • Dr. Bácskay András
 • Dr. Halm Tamás András
 • Dr. Horváth Kornélia
 • Dr. Horváth Márton Gergely
 • Dr. Takács Miklós
 • Hegyi Dániel (doktorandusz)

A bizottság ügyrendje

 

A BTDHMB határozatai

2023

 • 2023/1. (IV. 5.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag  elfogadta a doktori iskolák (Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi) 2022-re vonatkozó éves beszámolóit.
 • 2023/2. (IV. 5.) számú határozat:A BTDHMB egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák (Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi) 2023-ra vonatkozó munkatervét.
 • 2023/3. (IV. 5.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag elfogadta doktori iskolák (IDI, NYDI, TDI) korábban meghatározott, 2023-as minőségcéljainak módosítását.
 • 2023/4. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag elfogadta a következőket: a doktori iskolák stratégiai és éves céljait szét kell választani a sztenderd, állandó stratégiai célokra vonatkozóan.
 • 2023/5. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák állandó, sztenderd stratégiai céljait, amelyek a következők: ösztönözni az oktatókat a habilitációs cím, valamint a nagydoktori fokozat megszerzésére; a hallgatói szolgáltatások fejlesztése; a hallgatók számának stabilizálása; a doktori iskolák szabályzatainak rendszeres aktualizálása.
 • 2023/6. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag támogatta a Történelemtudományi Doktori Iskola Képzési Tervének módosítását.
 • 2023/7. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag támogatta a Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának módosítását.
 • 2023/8. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag elfogadta a Történelemtudományi Doktori Iskola 2023-as Minőségbiztosítási Tervét.
 • 2023/9. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag támogatta a Történelemtudományi Doktori Iskola monitorbeszámolóját a MAB Testület 2021/10/VIII/1/3. sz. akkreditációs határozatához.
 • 2023/10. (IX. 27.) számú határozat: A BTDHMB egyhangúlag támogatta a Társadalomtudományi Doktori Iskola koncepcióját a benyújtott képzési terv, minőségbiztosítási terv és működési szabályzat alapján.

2022

 • 2022/1. (III. 9.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDMB) egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák (Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi) 2021-re vonatkozó éves beszámolóit.
 • A bizottság az alábbi éves feladatokat irányozta elő 2022-re:
  1. éves munkaterv készítése (melléletként éves felmérési tervé is)
  2. doktori iskolák minőségbiztosítási terveinek frissítése 2022-es célokkal, valamint az ESG-s szempontok szerinti strukturális felosztás érvényesítése
  3. éves minőségcélok doktori iskolákra való bontása, és ESG szempontok szerinti strukturálása
  4. éves ülések időpontjai: április 6., május 4., október 5., november 9.
  5. felmérések átgondolása, komplex vizsga utáni képzésben résztvevőknek új felmérésfajta szükséges, az éves mérési dátumokat meg kell beszélni, mérések elé bevezetőt írni, hallgatói hajlandóságot növelni kell.
 • 2022/2. (III. 9.) számú határozat: A BTDMB egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák (Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Történelemtudományi) 2022-re vonatkozó előzetes éves munkatervét.
 • 2022/3. (V. 4.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDMB) egyhangúlag elfogadta a következőket: a kérdőív az érdemi (eddig K8-as számot viselő) ponttal kezdődjön; legyen lehetőség egyéb megjegyzésekre is; képzésre/kurzuskínálatra vonatkozó kérdések kettéválasztása; infrastruktúrára vonatkozó kérdések pontosítása; képzés utáni időszakra vonatkozó kérdések pontosítása.
 • 2022/4. (IX. 20.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDMB) egyhangúlag elfogadta a képzésben lévő doktoranduszok kérdőívének végleges változatát.
 • 2022/5. (IX. 20.) számú határozat: A BTDMB egyhangúlag úgy gondolja, hogy a doktori iskolák (IDI, NYDI, TDI) nyelvvizsga bemeneti és kimenetei követelményei ne változzanak; amennyiben az egyetemi környezet országosan változik, akkor felmerülhet lehetőségként, hogy a második B2 nyelvvizsga bemutatásának dátumát ne a komplex vizsgára való jelentkezéshez rögzítsük, hanem toljuk ki a disszertáció beadásáig vagy az abszolutórium megszerzéséig.
 • 2022/6. (X. 24.) számú határozat: A BTDMB meghatározta a doktori iskolák (IDI, NYDI, TDI) 2023-as minőségcéljait, amelyek mindegyik iskolára vonatkozóan a következők: MTMT adatbázis személyes karbantartásának növelése; nyilvánosság nagyobb mértékű biztosítása; oktatók ösztönzése a habilitációs cím, valamint a nagydoktori fokozat megszerzésére.
 • 2022/7. (X. 24.) számú határozat: A BTDMB felülvizsgálta az Irodalomtudományi Doktori Iskola 2022-es intézkedési tervét, és megállapította, hogy a tervben foglaltak nagy része megvalósult, egy része pedig folyamatos munkát igényel, amely jelenleg is zajlik.

2021

 • 2021/1. (IV. 27.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDHMB) egyhangúlag támogatta Dr. Dobos István elnökké választását.
 • 2021/2. (V. 11.) számú határozat: A BTDMB egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák minőségcéljait és intézkedési tervét tartalmazó dokumentumokat, és szavazásra továbbította a BTDHT-nak. (BTDHT-határozatok: minőségcélok: 2021/40. (VI. 1.); intézkedési terv: 2021/41. (VI. 1.)
 • 2021/3. (V. 11.) számú határozat: A BTDMB egyhangúlag elfogadta az OMHV-felmérés tárgyában kapott dékáni levélre írandó választ. 

 

Minőségcélok

2023

2023-tól kezdve a minőségcélok doktori iskolánként külön-külön kerülnek meghatározásra.
 > IDI minőségcélok
 > NYDI minőségcélok
 > TDI minőségcélok

2022

 1. A nyilvánosság biztosítása érdekében a témakiírások, a képzési terv, valamint az aktuális félévben meghirdetett kötelező kurzusok leírásai, tematikái, olvasmányjegyzékei és a tárgy teljesítésének követelményei hiánytalanul jelenjenek meg a doktori iskola honlapján. (ESG 1.8. Nyilvános információk)
  • felelős: DI-titkár
  • határidő:folyamatos
  • mérési módszer: láthatóság
 2. Ösztönözni kell az oktatókat, hogy publikációs listájukat folyamatosan frissítsék az MTMT-ben (ESG. 1.5. Oktatók)
  • felelős: DI-vezető
  • határidő: 2023. február 28.
  • mérési módszer: 2022-es doktori adatok feltöltése az Office 365-re; láthatóság

2021