2024 szeptemberében Filozófia MA képzést indítunk levelező munkarendben.

A megszerezhető végzettség és a tananyag megfelel a nappali tagozatos Filozófia MA képzésének, de a tantermi órák száma kevesebb: tanegységenként 10x45 perc.

A képzés négy féléves, félévenként 7 vagy 8 tanegységgel. A tanegységek óráit két 5x45 perces blokkban, lehetőség szerint két külön napon tartjuk.

Minden félévben 6 hétvégén, három idősávban lesz oktatás: péntek délután, szombat délelőtt, szombat délután.

Az államilag finanszírozott és az önköltséges helyekre a felvi.hu honlapon lehet jelentezni február 15-ig.

A képzéshez tartozó tanegységek listája:

1. félév
Bevezetés a filozófiai kutatómunkába
Kortárs problémák, ókori szerzők
Kortárs problémák, középkori szerzők
Logikatörténet
Nyelv, jelentés, valóság
Metafizika
Lélek, elme, mesterséges intelligencia
Vallás, tapasztalat és filozófiai reflexió

2. félév
Bevezetés a filozófiai kutatómunka módszertanába
Kortárs problémák, kora újkori szerzők
Kortárs problémák, klasszikus német szerzők
Logikai fogalmak, bizonyítások és paradoxonok
Tudás, megismerés és igazolás
Kozmosz, tudomány és filozófia
Társadalom- és politikai filozófia
Vallásfilozófia

3. félév
Kortárs problémák, 19. századi szerzők
A filozófia és a teológia határkérdései
Történetfilozófia
Antropológia
Az emberi méltóság filozófiája
Környezetetika
Diplomamunka-előkészítő szeminárium

4. félév
Kortárs problémák, 20. századi kontinentális szerzők
Kortárs problémák, 20. századi analitikus szerzők
A kortárs filozófia kérdései és céljai
A művészet filozófiai értelmezései
Politikai etika
Filozófiai praxis
Diplomamunka-kidolgozó szeminárium

Szabadon választott félév
2 vagy 3 szabadon választott tanegység (6 kredit) más szakok kínálatából

Felvételi információk

Kapcsolat: filozofia@btk.ppke.hu