Akkor vehetsz részt a programban, ha

 • valamely részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezel
 • van hallgatói jogviszonyod (BA, MA vagy PhD)
 • legalább 1 lezárt féléved van már (kiutazáskor 2), és aktív státuszú vagy.
FIGYELEM!

Nem utazhatsz saját állampolgárságoddal megegyező országba!

Az ösztöndíj időtartama alatt is aktív státuszúnak kell lenned!

Alapképzéses (BA) végzős hallgató a következő tanévre nem pályázhat, DE ha mesterképzéses (MA) leszel szeptembertől, a második félévre már igen.

Levelező tagozatos hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelnek, de:

 • az elbírálásnál a nappali tagozatos hallgatók élveznek elsőbbséget,
 • a motivációs levélben ki kell térniük arra, hogyan tudják megoldani a kint tartózkodást az ösztöndíj időtartamára.

Fontos, hogy legalább középszinten tudj angolul, és ismerd az internet használatát, hiszen a CEEPUS Program nyelve és maga a pályázat, amit a központi honlapra fel kell majd töltened, angol nyelvű.

PÁLYÁZHATSZ:
 • féléváthallgatásra;
 • kutatásra;
 • hogy nyári egyetemen, intenzív kurzuson vagy hallgatói szakmai kiránduláson vegyél részt egy CEEPUS országban;
 • szakdolgozatírásra/disszertációírásra (anyaggyűjtésen túl így arra is lehetőséged nyílik, hogy a fogadó ország oktatójának a segítségét kérd);
 • PhD hallgatóként tanulmányaid egy részét is végezheted külföldön.
HOGYAN TUDSZ PÁLYÁZNI?

Kétféleképpen is:

CEEPUS hálózaton belül

A Kar jelenleg négy hálózat tagja. Partneregyetemeinkre a hálózaton belüli pályázatot minden őszi és tavaszi félévben meghirdetjük az egyéni pályázatok feltöltési határideje (június 15. és október 31.) előtt.


Hálózaton kívül, freemoverként

Ha nálunk nem találsz megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor "freemoverként" lehetőséged van bekapcsolódni a programba, amennyiben az alapfeltételeknek megfelelsz, és a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Ezért freemover pályázat beadására kizárólag a második szemeszterre van lehetőséged. A pályázat feltöltési határideje november 30.

MENNYI LEHET AZ ÖSZTÖNDÍJAD?

Mivel az ösztöndíjadat az az ország finanszírozza, ahol külföldi tanulmányaidat folytatod, az ösztöndíjak összege országonként változik. A CEEPUS központi honlapján az adott ország zászlajára kattintva megtudhatod, mennyi az érvényes ösztöndíj az adott országban.

Az egészségügyi biztosítás feltételeit a CEEPUS országok között szociálpolitikai egyezmény rögzíti, így a sürgősségi alapellátás ingyenes a beérkező CEEPUS ösztöndíjasok részére. Európai uniós tagságunk óta kötelező az EU biztosítási kártya használata, ha a fogadó ország is EU-tag. Ha kiegészítő egészségbiztosítást szeretnél kötni, azt saját forrásból kell fedezned.

MENNYI IDŐRE KAPHATSZ ÖSZTÖNDÍJAT?
 • Ha alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóként pályázol, akkor 3-5 hónapos időtartamra szólhat az ösztöndíjad.
 • Ha végzős BA vagy MA hallgató vagy, a szakdolgozatod megírásához megpályázhatod az 1-2 hónapos időtartamra szóló ún. "short term student", másnéven kutatói ösztöndíjat.
 • Ha PhD hallgatóként/diplomamunkán dolgozó, utolsó éves alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóként szeretnél külföldön tanulni, akkor 1-5 hónapos időtartamra pályázhatsz. (A diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell!)
 • A partneregyetemek szoktak nyári egyetemeket (általában 10 napos) és 3-5 napos szakmai kurzusokat szervezni. Ezekre mindig önállóan lehet pályázni, amikor a szervező egyetem meghirdeti azokat.

Az ösztöndíj elnyerése és időtartama a rendelkezésre álló hónapkerettől függ, amit mindig az aktuális pályázati felhívás tartalmaz, freemover (hálózaton kívüli) pályázatnál pedig a hálózatok által fel nem használt hónapok számától. Pályázni szorgalmi időszakra lehet.

EGY PÁLYÁZAT ÚTJA

A belső pályázati felhívásból megtudható, hogy hová és mennyi időre lehet ösztöndíjat kapni a hálózatokon belül, valamint hogy milyen dokumentumok képezik a pályázati anyagot. (Benyújtandó dokumentumok: kitöltött pályázati adatlap, tanszékvezetői vagy szaktanári ajánlás, nyelvviszga bizonyítvány vagy azzal egyen értékű okirat másolata, indexmásolat az utolsó két lezárt félévről, motivációs levél, szakdolgozat/disszertáció készítése esetén kutatási terv.) A kiválasztás során előnyt élveznek azok, aki még nem részesültek ösztöndíjban, nappali tagozatos hallgatók és akik felsőbb évfolyamba járnak. Figyelembe vesszük a pályázó tanulmányi eredményét, nyelvtudását, tudományos ill. szakmai tevékenységét, valamint az esélyegyenlőség érdekében hátrányos helyzetét.

Amennyiben pozitív elbírálásra került a pályázat, regisztrálni szükséges a CEEPUS központi honlapján, ahol angol nyelven töltendő ki a pályázati űrlap.

A pályázati határidők minden évben a következők:

 • az őszi félévre: június 15-ig.
 • a tavaszi félévre: október 31-ig.
 • freemoverként: november 30-ig.

A pályázat útja az online rendszerben

 • első lépés: a pályázat továbbításra kerül a PPKE-ről a magyar nemzeti irodához,
 • ahonnan továbbításra kerül a fogadó intézményhez, majd a fogadó ország Nemzeti Irodájához, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról. Ezután a kari koordinátor felveszi veled a kapcsolatot, és megadja a szükséges információkat, hogy minden gördülékenyen menjen odakint.
 • Neked már csak egy dolgod van: a www.ceepus.infora feltöltött pályázati űrlapon az "Accept" gomb megnyomásával online elfogadi az ösztöndíjat. Ezt mindenképpen tedd meg a kiutazásod előtt, különben a fogadó intézmény nem fizetheti ki neked az ösztöndíjad.

Figyelem! Utat lemondani, időpontot megváltoztatni csak indokolt esetben lehet. Minden, az ösztöndíjat érintő változásról mielőbb tájékoztatni kell a kari CEEPUS koordinátort és a fogadó intézmény hálózati koordinátorát is.

A pályázati adatlap formai és tartalmi követelményei itt találhatóak.

EGY CEEPUS ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:
 • Online elfogadni a pályázatot a központi honlapon. Ezt mindenképpen tedd meg a kiutazásod előtt, különben a fogadó intézmény nem fizetheti ki neked az ösztöndíjad.
 • Aki a fogadó intézménynél legalább 3 hónapot tölt el, minimum 25 ECTS kredit (FISH és "Habsburg" hálózatban 20 ECTS) megszerzését kell igazolnia.
 • Aki 3 hónapnál több időt tölt a fogadó intézménynél, az utolsó ösztöndíjas hónapban minimum 16 napot kell a fogadó intézménynél töltenie.
 • A tanulmányi időszakot az ösztöndíjas a fogadó intézménynél köteles eltölteni. Ezt csak indokolt esetben szakíthatja meg (ünnepek, vizsgák) a kari és a hálózati CEEPUS koordinátor, valamint a fogadó intézmény koordinátorának előzetes értesítése és beleegyezése után.
 • Hazautazásod után 2 héten belül fel kell töltened a beszámolódat (Mobility Report) a központi honlapra. Figyelem! A Mobility Report csak az online is elfogadott, Accepted by applicant státuszú pályázatok esetén válik elérhetővé.
 • A hazatérésed után egy magyar nyelvű, kötetlen beszámolót kérünk kb. 1 oldal terjedelemben, melyeket honlapunkon is elérhetővé teszünk.

Ha ezeket elmulasztod, a CEEPUS program következő évi hálózati pályázatának esélyeit rontod, így más hallgatókat foszthatsz meg az ösztöndíj lehetőségétől. Ezért nyomatékosan kérünk, hogy teljesítsd a fent leírtakat.

További információért keresd kari koordinátort.