A Jövő Szociális Vezetőinek képzése: Gondoskodáspolitikai Tanulmányok Mesterszak indul a Pázmányon

2024.01.18.

A keresztény, szociális jellegű segítő képzés legfontosabb célja, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki a felsőoktatás világából, akik a társadalomtudomány területén elmélyült szakmai tudással rendelkeznek a rászorulók megsegítésére.

A levelező munkarendben zajló, négy féléves gondoskodáspolitikai tanulmányok mesterszak képzésen összesen 120 kredit megszerzése révén készíti fel a hallgatókat arra, hogy széles körű tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek a gondoskodáspolitika területén, és hatékonyan lássák el tervezési, döntéselőkészítői és értékelői feladataikat a szociális szférában.

A képzés végére hallgatóink képessé válnak átlátni a különböző jóléti folyamatokat; szakmai szemmel, nemzetközi kontextusban is vizsgálni és elemezni tudják a magyarországi trendeket, adatokat és szakpolitikai reformokat, valamint alkalmassá válnak a gondoskodáspolitika területén tervező, döntéselőkészítő, döntéseket alkalmazó és kimeneteket értékelő tevékenységek elvégzésére, a gondoskodáspolitikai döntések gazdasági és társadalmi hatékonyságának felmérésére.

Mindezeken felül a képzés célja az állami, önkormányzati irányításban és a többszektorú gondoskodáspolitikai intézményrendszerben vezetési feladatok ellátására alkalmas, olyan holisztikus szemléletű szakemberek képzése, akik képesek a magyarországi társadalmi és szakpolitikai folyamatok keresztény szemléletű elemzésére és az így elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására.

Az elemzői irányultság mellett a képzés erősen gyakorlatorientált, annak érdekében, hogy a hallgatók valós kihívásokkal szembesüljenek tanulmányaik során és sikeresen fel tudjanak készülni a mindennapi életben előforduló munkára és kihívásokra. A kötelezően elvégzendő – 80 órás – szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatóknak személyes tapasztalatok szerzésére és a tanult elméleti ismeretek elmélyítésére. A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt kap az idősgondozás, a gyermekjólét és -védelem, a hajléktalan ellátás, az alkohol- és drogprevenció, valamint a pszichiátriai betegek gondozása.

A szak – jellegéből következően – eltér más, hagyományos szociális képzésektől. Ez egyfelől abban nyilvánul meg, hogy nem csupán a szociális intervenció szokványos oktatására összpontosít, hanem a specifikus szakterületekre is. Ebben a kontextusban a szak a hagyományos szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás és szociálpedagógus képzésektől eltér, hiszen a szociális vezetőképzést helyettesítve integrálja a menedzsment-, vezetés-szervezési- és jogi aspektusokat. Ez különösen előnyös azok számára, akik vezetői pozícióban, a szociális szférában terveznek elhelyezkedni.

Az okleveles gondoskodáspolitikai szakértő képesítés megszerzése elsősorban azok számára javasolt, akik más társadalomtudományi területeken (például bölcsész, jogi-igazgatási, egyházi-hitéleti, gazdaságtudományi stb.) képzéseken szereztek alapszakos diplomát, és szeretnének továbbhaladni és fejlődni tanulmányaikkal az egyetem keresztény értékrendjének megfelelően. A szak – mivel nem csupán a gyakorlati ismeretek átadására összpontosít, hanem megfelelő tudományos megalapozást is biztosít –, lehetőséget ad a doktori tanulmányok későbbi megkezdéséhez is.

Kiemelendő, hogy az oktatás során nemcsak a hivatásetikára, hanem a kereszténység társadalmi tanítására is hangsúlyt fektetünk, hűen tükrözve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem értékeit, különleges többletet adva ezzel a képzésnek, erősítve a hallgatók hivatásos- és társadalmi felelősségtudatát.

Végezze el Ön is a Pázmány Gondoskodáspolitikai Tanulmányok Mesterszak képzést, ahol a szakma iránti elkötelezettség és a tudományos kiválóság találkozik! Készüljünk fel együtt a kihívásokra, tartozzon Ön is a jövő szociális vezetői közé!

Események

13.
2024. júl.
BTK
Training - Reading Communities, Shaping Identities – Lire ensemble - 2023-1-PT01
Sophianum 108
25.
2024. júl.
BTK
Diplomaátadó ünnepség
Budapest, Szent István-bazilika
13.
2024. szept.
BTK
Boldog Gizella Zarándoklat
Veszprém
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – Az Intelem pillanatai – Szent István király Intelmei 21. századi képnyelven
Danubianum 3. emelet
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – "A láthatatlan Isten a moziban" - Filmtörténeti Krisztus-láttatási esetek
Sophianum, 111–112
23.
2024. szept.
BTK
Lelkigyakorlat Bakonybélen a Szent Mauríciusz Monostor vendégházában
További események
szechenyi-img-alt