A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet a TVSZ 41.§ bekezdésére tekintettel az alábbiakban határozza meg a Kommunikáció és médiatudomány BA képzés esetén a záróvizsga és oklevél minősítését:

A záróvizsga, illetve a diploma jegye a következő részjegyekből áll össze:

• a szakdolgozat jegye
• a szakdolgozat védésének jegye
• projekt prezentáció(k)* (tanulmányaikat 2011 és 2018 között megkezdett hallgatók esetén; a jegy a projektmunka jegyének és a prezentáció jegyének számtani átlaga)
• a záróvizsgán általános szakmai elméleti tudással szerzett jegy („A" tételsor) (tanulmányaikat 2011 előtt megkezdett hallgatók esetén)
• a záróvizsgán szakirányú elméleti tudással szerzett jegy(ek) („B" tételsor) (egy szakirány esetén egy jegy, két szakirány esetén két jegy)

A záróvizsga, illetve a diploma érdemjegye tehát

• 2011-2018 között kezdett hallgatók számára egy szakirány esetén 4 részjegyből,
• 2011-2018 között kezdett hallgatók számára két szakirány esetén 6 részjegyből
2019 után kezdett hallgatók számára egy szakirány esetén 3 részjegyből,
2019 után kezdett hallgatók számára két szakirány esetén 4 részjegyből

tevődik össze.

A záróvizsga, illetve a diploma végső jegye a részjegyek számtani átlaga. (Több részjegyből álló összetett érdemjegy esetén a hatályos TVSZ kerekítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.) Bármelyik részjegy elégtelensége esetén a záróvizsga érdemjegye elégtelen. Ugyanakkor a megszerzett sikeres részjegyek a következő záróvizsgába (mint már megszerzett részjegy) beszámíthatók.

A koronavírus járvány okozta nehézségek és az online oktatás miatt a projektmunkák (interjúk, filmkészítés, eszköz kölcsönzés) elkészítésére nem volt lehetőség, így a projektmunka nem képezi a záróvizsga részét!

2020-tól

A 2020-ban és azután kezdett hallgatók tanulmányaik során specializációs etalon vizsgát tesznek, így a záróvizsga számukra a következőképp alakul:

A záróvizsga érdemjegye: szakdolgozat minősítésének, szakdolgozat prezentációjának és a szakdolgozatvédés minősítésének átlaga egész számra kerekítve. Bármelyik részminősítés elégtelensége esetén a záróvizsga eredménye átlagszámítás nélkül elégtelen.

 

* BA projektprezentáció

A projektprezentáció nem azonos egyik projektszemináriumi jeggyel sem, hanem egy konkrét munka, az ún. projektmunka elkészítését és bemutatását (prezentációját) jelenti. A záróvizsgán erről a projektmunkáról konzultál a Bizottsággal a szakdolgozó. Végzős hallgatóknak a projektmunka benyújtása a Projektfeladat II. szeminárium teljesítésének a feltétele, a projektmunkára kapott jegy azonban nem azonos a Projektfeladat II. szemináriumot lezáró jeggyel. A záróvizsgázni készülő hallgató tehát a projektmunkáját legkésőbb a Projektfeladat II. szeminárium lezárásáig, azaz a szorgalmi időszak végéig köteles leadni a szeminárium vezetőjének, aki azt meghallgatja/megnézi, értékeli és a záróvizsgán kérdéseket intéz az államvizsgázóhoz.

Maga a projektprezentáció (amely része a végleges záróvizsga-jegynek) két jegyből áll: a szaktanárnak a projektmunkára (ez tehát nem azonos sem a Projekt I., sem a Projekt II.-n már osztályozott anyaggal, hanem azokon felül készített anyag) adott jegyéből, valamint a hallgató projektmunkájának a záróvizsgán történő bemutatásából. A projektmunka bemutatása nem lehet hosszabb 4-5 percnél – mindez tulajdonképpen nem más, mint a hallgató benyújtott munkájának rövid szóbeli, segédeszköz nélkül történő ismertetése és a projektvezető által történő rövid értékelése. Minden záróvizsgázó hallgató kötelessége tehát, hogy saját munkáját CD-n vagy DVD-n, papírtokba csomagolva legkésőbb a szorgalmi időszak végéig a Projektfeladat II. tanárának leadja. (A projektmunkát az Intézet a szakdolgozat mellékleteként archiválja.)

Amennyiben adott félévben az Intézet nem hirdeti meg a Projektfeladat II. szemináriumot, vagy korábban abszolvált hallgató jelentkezik záróvizsgára, úgy a szorgalmi időszak utolsó napjáig a záróvizsgára jelentkező hallgatóknak a projektmunkát az alábbi oktatóknak szükséges leadni:

• Nyomtatott és elektronikus média (nyomtatott és online sajtó, rádió-TV) szakirány - Andok Mónika
• Film- és videótanulmányok szakirány - Dér András
• Közkapcsolatok (PR) szakirány - Radetzky András

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

 

Záróvizsga tételsorok

BA Záróvizsga B Újságírás szakirány (tanulmányaikat 2014 előtt megkezdett hallgatók részére)

BA Záróvizsga B Rádiós és televíziós újságírás szakirány (tanulmányaikat 2014 előtt megkezdett hallgatók számára)

BA Záróvizsga B Film és videotanulmányok szakirány

BA Záróvizsga B Közkapcsolatok (PR) szakirány

BA Záróvizsga B Nyomtatott és elektronikus média szakirány (tanulmányaikat 2014-ben, vagy később megkezdett hallgatók számára)

BA levelező záróvizsga Közkapcsolatok szakirány

BA levelező záróvizsga Multimédia szakirány

BA záróvizsga A tételsor.rtf  (tanulmányaikat 2011 előtt megkezdett hallgatók számára)