A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja azért jött létre, hogy a mai kelet-, dél- és délkelet-ázsiai térség tudományos vizsgálatának egyik magyarországi központja legyen. A Kutatócsoport vizsgálatainak fókuszában a világ legnépesebb és leggyorsabban fejlődő régiójának politikai, gazdasági, társadalmi és biztonságpolitikai fejleményei állnak.

A Kutatócsoport összehangolt kutatásokat folytat a területtel kapcsolatban, fórumot teremt a tudományos eredmények megosztására és a véleménycserére, háttérismereteket nyújt a kelet- és délkelet-ázsiai térséggel kapcsolatos gazdasági és politikai döntések megalapozásához, részt vesz a nemzetközi tudományos életben. Összeköti a térség különböző részkérdéseivel foglalkozó szakembereket, ösztönzi az interdiszciplináris kutatásokat, támogatja a Kelet- és Délkelet-Ázsiával kapcsolatos ismeretek terjesztését.

Mindennek érdekében a PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportja

  • kutatások folytat a mai Kelet- és Délkelet-Ázsia különböző aktuális kérdéseivel kapcsolatban;
  • mindenki számára elérhető műhelytanulmányokat készít;
  • könyveket és tanulmányokat ad ki;
  • konferenciákat és workshopokat szervez;
  • külföldi és belföldi előadókat lát vendégül;
  • nemzetközi kutatásokban vesz részt;
  • szerepet vállal a PPKE BTK különböző oktatási programjaiban;
  • lehetőséget teremt fiatal tehetségeknek a tudományos életbe való bekapcsolódásra.

A Kutatócsoport törekszik arra, hogy gyümölcsöző együttműködést alakítson ki más magyarországi és külföldi intézményekkel, vendégkutatókat alkalmaz, közös kutatásokat folytat, kommunikációs lehetőségeket teremt. A jelenkori Kelet- Dél- és Délkelet-Ázsiával kapcsolatban – a térség globális jelentőségének növekedésének megfelelően – világszerte kiterjedt kutatások folynak, amelyekhez a Kutatócsoport igyekszik saját eredményeivel hozzájárulni.

A Kutatócsoport fontos törekvése, hogy a nemzetközi és hazai kutatások eredményei Magyarországon is eljussanak a széles nyilvánossághoz, emelkedjék a térséggel kapcsolatos általános tudásszint, a felhalmozott ismeretanyag beépüljön a döntésekbe. Tevékenységével a Kutatócsoport hozzájárul az érintett tudományágak fejlődéséhez, miközben a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket gyűjt össze és tesz hozzáférhetővé, elősegítve Magyarország és a kelet- és délkelet-ázsiai térség közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyülését.