A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport a mai Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsia különböző politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamataival kapcsolatban végez kutatásokat. A vizsgált országok közé az alábbiak tartoznak: Kína, Japán, a két Korea és Mongólia (Kelet-Ázsia); Vietnam, Malajzia, Thaiföld, Mianmar, Laosz, Kambodzsa, Szingapúr, Brunei, Indonézia, Kelet-Timor és a Fülöp-szigetek (Délkelet-Ázsia); India, Pakisztán, Banglades, Sri Lanka, Nepál, Bhután és a Maldív-szigetek (Dél-Ázsia).

Ebben a térségben lakik a világ népességének több mint fele, s a régió világgazdasági és -politikai súlya is rohamosan növekszik. A globális gazdasági centrum fokozatosan Ázsia irányába tolódik el, de a következő évtizedek legfontosabb konfliktusai is várhatóan itt fognak zajlani. A térség és hazánk kapcsolatának szorosabbá válásával a régió ismerete a magyarországi döntéshozók számára is elengedhetetlen.

A Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport az alábbi területeken végez kutatásokat:

Országtanulmányok: Az egyes országokon belül a közelmúltban és napjainkban zajló politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok. Az országok politikai helyzete, a politikájukat formáló belső erők és gazdasági trendek; az egyes államokra jellemző kulturális és történelmi háttér, a nemzetközi kapcsolataikat meghatározó tényezők, jövőbeli perspektívák.

Regionális folyamatok: A régión és alrégióin belüli integrációs törekvések, szövetségek és vetélkedések, ezek hatása az egyes országokra. Regionális összehasonlítások, a párhuzamos fejlődés kérdései, hasonlóságok és eltérések a térségbeli államok folyamataiban. A régió(k) helye a világban; meghatározó globális kapcsolatrendszerek és politikai erőterek. A térség és államai a nemzetközi szervezetekben.

Konfliktus és biztonság: A térség biztonságpolitikai kockázatait jelentő fenyegetések és kihívások, a konfliktusgócok történelmi, politikai, vallási, nemzeti háttere, a konfliktuskezelés és -megelőzés lehetséges alternatívái a 21. században. Területi viták, terrorizmus, drog- és fegyverkereskedelem; nagyhatalmi vetélkedés, lokális összeütközések, nacionalizmus, energia- és környezetbiztonság.

Kultúra és identitás: A térség eszmetörténete, vallási és filozófiai hagyományai, ezek hatásai a mai folyamatokra. A buddhizmus, a konfucianizmus és az iszlám mint összekötő és szétválasztó erők. A helyi és regionális identitások összetevői, az „ázsiai típusú" politikai modellek, az „ázsiai értékek". Magas és populáris kultúra az ázsiai térségben. Globalizáció, regionalizáció és lokalizáció a médiában és a gondolkodásban.

A magyar kapcsolat: A térség politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatai Magyarországgal, a kelet-közép-európai régióval és az Európai Unióval. Magyar gazdasági és diplomáciai lehetőségek Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsiában. Kereskedelem, befektetések, turizmus. A magyar kultúra a térségben, az ázsiai kultúrák Magyarországon. A kulturális diplomácia lehetőségei.