A Kelet-Ázsia tanulmányok mesterképzésen a diploma megszerzésének előfeltétele a szakdolgozat megírása és megvédése, továbbá a záróvizsga sikeres letétele.

A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató egyetemi tanulmányai során megfelelő elméleti alapokat szerzett, amelynek segítségével képes a Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszak területéhez kapcsolódó témát a rendelkezésre álló elsődleges források, továbbá hazai és külföldi szakirodalom alapján, egyéni megközelítésben, saját kutatással kiegészítve feldolgozni.

A záróvizsgán a hallgató egyrészt megvédi szakdolgozatát, másrészt számot ad arról, hogy a mesterszakhoz tartozó alapvető ismereteket elsajátította, továbbá megfelelő szintű mai kínai nyelvtudásra tett szert.


További információk: