Tudományos fokozatok, címek

PhD: 2008, SZTE (nyelvtudományok)

habilitáció: 2023, SZTE (nyelvtudományok)

Kutatási terület

pragmatika (figuratív nyelvhasználat, humor, benyomáskeltés, udvariasság/udvariatlanság, implikatúra, implicit predikátumok)

folyamatban lévő változások a magyar nyelvben

magyar leíró nyelvtan

Témakiírások

Pragmatikai változások a 20–21. századi standard magyar társalgásban

Pragmatika a frazeológiában – frazeológia a pragmatikában (pragmafrazeológia)

A litotész pragmatikája

Nyelvi divatjelenségek korpuszalapú vizsgálata

Szemantikai és pragmatikai szempontok a szófaji rendszerezésben

Jelenlegi doktorandusz hallgató

Illés Tekla (BCE)

Fokozatot szerzett hallgató

Tóth Loretta (BCE)

CV

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

 

2024.01.31.