Iskolánk a nyelvtudomány területén magyar és angol nyelven nyújt doktori képzést hallgatóinak. A magyar nyelvű program kiemelt tudományterületei az elméleti nyelvészet, az alkalmazott nyelvészet (benne a nyelvtechnológia és az idegennyelv-elsajátítás); az anglisztika, az arabisztika, a klasszika-filológia, a magyar nyelvészet és a romanisztika. A 2019-ben indított angol nyelvű képzésünk az alkalmazott nyelvészetre koncentrál. Állami ösztöndíjas helyekre mind a magyar, mind az angol nyelvű programban lehet jelentkezni.

Our doctoral school provides doctoral training in linguistics in English and in Hungarian. The English language track, launched in 2019, is dedicated to applied linguistics. Special study areas of the Hungarian language track include theoretical linguistics, applied linguistics (incl. language technology and L2 acquisition); English linguistics, Arabic studies, classical philology, Hungarian linguistics, and Romance linguistics.

 

Aktualitások / Recent highlights:

További információ a fenti menüben / More information in the menu above