A Pázmány Kutatócsoport elsődleges tevékenysége Pázmány Péter műveinek tudományos igényű kritikai kiadása a Pázmány Péter Művei című sorozat keretei között. Sorozatszerkesztő a Kutatócsoport vezetője: Hargittay Emil. 2019-ig a következő 11 kötet jelent meg:

 1. Felelet (1603), s. a. r. Hargittay Emil, Bp., 2000. (szövegkiadás)
 2. Tíz bizonyság (1605), s. a. r. Ajkay Alinka, Hargittay Emil, Bp., 2001. (szövegkiadás)
 3. Imádságos könyv (1631), s. a. r. Sz. Bajáki Rita, Hargittay Emil, Bp., 2001. (szövegkiadás)
 4. Rövid tanúság, s. a. r., jegyz. Bretz Annamária, Bp., 2006. (szövegkiadás, jegyzetek, hasonmás)
 5. Tíz bizonyság (1605): Jegyzetek a szövegkiadáshoz, szerk. Ajkay Alinka, közreműk. Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya, Bp., 2012. (CD-melléklettel)
 6. Imádságos könyv (1631): Jegyzetek a szövegkiadáshoz, szerk. Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit, Bp., 2013. (CD-melléklettel)
 7. Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz, szerk. Báthory Orsolya, Hargittay Emil, Bp., 2014. (CD-melléklettel)
 8. Keresztyéni felelet a megdücsőült szentek tiszteletirül (1607), s. a. r., jegyz. Ajkay Alinka, Bp., 2016. (szövegkiadás, jegyzetek, CD-melléklet)
 9. Megrostálás (1609), s. a. r., jegyz. Báthory Orsolya, Bp., 2017. (szövegkiadás, jegyzetek, CD-melléklet)
 10. Öt szép levél (1609), Öt levél (1613), s. a. r., jegyz. Horváth Csaba Péter, Bp., 2019.
 11. Posonban lött prédikáció (1610), Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció (1636), s. a. r., jegyz. Bajáki Rita, M. Horváth Mária, Bp., 2020. (szövegkiadás, jegyzetek)

Az újabb népszerű kiadások alapjául is szolgáló kritikai szövegközlésre, a Pázmány Péter magyar nyelvű műveinek kritikai kiadására vonatkozó igény az 1998. május 21–23. között Piliscsabán Pázmány és kora címmel megrendezett nemzetközi konferencián fogalmazódott meg. (Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 5–6. (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok 2.). A kritikai kiadás munkálatai az elhatározásnak megfelelően megindultak, s a piliscsabai konferencián hozott döntést követően bő két esztendővel már megjelent a sorozat első három szövegközlés-kötete (Felelet, Tíz bizonyság, Imádságos könyv). A hozzájuk tartozó jegyzetkötetek – a jegyzetkészítéshez szükséges alapkutatások elvégzése miatt – később jelentek meg. A kritikai kiadássorozat országosan, sőt esetenként nemzetközi szinten is mintegy húsz kutató összehangolt munkája nyomán valósult meg a 2000. évtől kezdődően. A kutatócsoport törzstagjai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett egykori hallgatók (Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Báthory Orsolya). A kritikai kiadáshoz kapcsolódó Pázmány-kutatásokról számos tanulmány és több könyv jelent meg az utóbbi két évtizedben A kutatások részletes összefoglalása itt olvasható: Hargittay Emil: A Pázmány kritikai kiadás. In: Hargittay Emil: Filológia eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében, Bp., Universitas, 2009, 11–18. (Historia Litteraria 25.).

A kötetek az Universitas Kiadó gondozásában jelentek meg. Valamennyi megjelent kötet megrendelhető a www.prosperod.hu honlapon.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elindított népszerű, 4 kötetre tervezett kiadássorozat eddig megjelent kötete: Pázmány Péter: Válogatott prédikációk, szerk. Hargittay Emil, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010. – A további kötetek a tervek szerint: Ájtatossági művek, Vitairatok, Pázmány válogatott levelei.

A kutatás vezetője: Hargittay Emil
A kutatás résztvevői: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Báthory Orsolya (törzstagok)A Pázmány Péter Kutatócsoport munkájának értékelései

Az elmúlt években több ismertetés és recenzió is megjelent a Pázmány Péter Művei című kritikai kiadás-sorozatról, amelyek pozitívan értékelték tevékenységünket. Ezek a következők:

A Pázmány Péter kritikai kiadás projekt eddig három ciklusban nyerte el az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok pályázatát. Mindhárom ciklus végén „Kiváló" értékelést kaptunk.