Tájékoztató a szlavisztika alapszakról – lengyel szakirány

A képzés időtartama 6 félév, amely során 180 kredit elvégzése kötelező. A szlavisztika alapszak ebből 120 kredit, a maradék 60-at a hallgatók – bizonyos megkötésekkel – szabadon választható tárgyakból szerzik meg. 10 kreditet tesznek ki az úgynevezett általánosan kötelező tárgyak, a maradék 50 megszerzésére alapvetően háromféle módot kínál a Kar:

  1. Felveheti a Szlavisztika vagy egy másik szak ún. minor képzését, ami 50 Kr-ből áll, tehát valamivel kevesebb, mint a másik alapszak fele (felvételezni nem kell).
  2. Felvehet valamely specializációt, amelyből lehet egy vagy több, kreditszámuk általában lefedi a minorral megegyező méretű, 50 Kr-es keretet. Ennek révén valamilyen részterületen végezhet alaposabb, mélyebb tanulmányokat, avagy kaphat olyan speciális továbbképzést, amely nem része a szakos alapképzésnek.


A képzés a következő modulokból épül fel:

  • szláv nyelvi és kultúrtörténeti szakmai alapozó modul
  • speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti alapismeretek
  • szakdolgozat, záróvizsga


Specializáció a szlavisztikán:

  • Interkulturális kommunikáció specializáció


A képzés nyelve magyar, a jelentkezéshez nem szükséges nyelvtudás. A nyelvi képzés nagyon magas óraszámban zajlik, a nulláról kezdve (első évben heti 10, másodévben heti 8, harmadévben heti 6 nyelvórájuk van a hallgatóknak). A lengyel nyelvet valamilyen szinten már ismerő hallgatóknak külön nyelvi csoportot biztosítunk, tudásuknak megfelelően. A nyelvi alapozó képzés mellett a hallgatók megismerkednek a lengyel irodalomtörténet különböző korszakaival, a lengyel kultúra egyes szegmenseivel. Már az alapképzésen fontos szerephez jut a fordítás, így a tanrendben már másodévtől kezdve helyt kapnak a különböző szintű és típusú fordítástechnikai kurzusok. A szlavisztika alapképzés másik szakiránya az orosz, a képzés elején vannak közös tárgyaik a hallgatóknak, így például a lengyel szakosok is tanulnak orosz kultúrát. Emellett a lengyel szakosok tanulnak négy féléven át heti négy órában orosz nyelvet is mint második szláv nyelvet, tehát a hat féléves képzés végére két nyelvet is viszonylag magas szinten elsajátíthatnak. A szlavisztika lengyel szakirányán fontosnak tartjuk közép-európai kontextust, emiatt több olyan tantárgyat is kínálunk, amelyek tágabb, közép-európai perspektívába helyezik a lengyel kultúrát, történelmet.

Az első év végén nyelv alapvizsgát, a harmadik év végén nyelvi záróvizsgát kell tenniük a hallgatóknak.

A képzés során minden hallgatónak lehetősége nyílik, hogy legalább egy félévet Lengyelországban töltsön ösztöndíjjal. Bővebben →

Néhány tárgy a kínálatból: A lengyel kultúra, Szláv film- és színházművészet, 20.századi és kortárs szláv irodalmak, 20. századi szláv képzőművészet, Művek párbeszéde: Lengyel irodalomtörténet másképp, Közép- és kelet-európai szláv művelődéstörténet, Lengyel líra és dráma, Lengyel próza

Tantervek →