Kiss Lajos: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. 1999. 355 p.

Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. 2000. 205 p.

Szilágysági nyelvatlasz. (Gyűjt. Márton Gyula, szerk. Hegedűs Attila) 2000. 779 p.

Pest megye földrajzi nevei (közzétevő: Farkas Ferenc). 2002. 152 p.

Cser András: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése. 2002. 191 p.

Gáspári László: A funkcionális alakzatelmélet vázlata. 2003. 168 p.

Hegedűs Attila: A változó nyelvjárás. 2005. 148 p.

Hegedűs Attila: A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban. 2012. 199 p.

 

Az Elméleti Nyelvészet Tanszékkel közös kiadványok itt.

 

A hajdani Finnugor Tanszék kiadványai:

Permistica et uralistica. Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére.
Szerk.: Molnár Zoltán és Zaicz Gábor.
Fenno-Ugrica Pázmániensia I. 2003

Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza.
Szerk.: Molnár Zoltán és Zaicz Gábor.
Fenno-Ugrica Pázmániensia II. 2009

Vászolyi-Vasse Erik – Lázár Katalin: Songs from Komiland.
Reguly Társaság, 2010

Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Part I-III.
Szerk.: Csúcs S. – Falk N. – Püspök V. – Tóth V. – Zaicz G.
Reguly Társaság, 2010