Kormányzati és PR protokoll

Arculat és imázs

Ágazati esztétika

A filmelemzés alapjai

A kommunikáció és a média társadalomtörténete

A kommunikáció- és médiakutatás alapjai

A kommunikációkutatás gyakorlata

A kommunikációs szakma színterei

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei

A kulturális újratermelés és hozzáférés története

A magyar filmtörténet 1.

A magyar filmtörténet 2.

A multimédia elméletei

A riport nagymesterei

A társadalmi párbeszéd elméletei

A társadalomtudományi munka módszertana

A szöveginterpretáció problémái

Az egyházi kommunikáció társadalomtörténete

Az európai film kultúrtörténete

Befogadáselméletek

Bevezetés a filmtudományi diskurzusba

Bevezetés a kommunikációelméletbe

Bevezetés a kommunikációs tanulmányokba

Bevezetés a nyomtatott és elektronikus újságírásba

Bevezetés az újságírásba

Csoportkommunikáció

Egyetemes filmtörténeti szemle

Érveléstechnika és vitakultúra

Esztétika

Filmelmélet

Filozófiai etika

Gyártási és szervezési ismeretek

Határtudományok

Hálózati kommunikáció

Hatásvizsgálat, hatáselméletek

Hírszerkesztés

Idegennyelvű szakszövegolvasás

Kampánykommunikáció

Kép, montázs, narratíva

Kereszténység-kultúra-média

Közéleti és politikai kommunikáció

Közösség és deliberáció

Közösségek mediatizált kommunikációja

Közösségi médiamenedzsment

Kreatív médiaszövegek

Kultúra és értékkomunnikáció

Kultúra és média

Kulturális emlékezet

Kultúraközi kommunikáció

Közszolgálati média szerkesztő

Kommunikációkutatás: 2018/19/1 LEV

Kommunikációs kutatószeminárium I.

Kommunikációs szakszövegolvasás

Magyar filmtörténeti szemle

Marketing és PR

Médiaelemzés

Média és nyelvhasználat

Médiajártasság

Médiajog, médiaetika

Médiakapcsolatok

Médiakompetencia és tartalomelőállítás

Médiakutatás

Médiaműfajok, médiadramaturgia_GT

Médiaműfajok, médiadramaturgia AM

Médiareprezentáció

Médiumelméletek

Meggyőző kommunikáció

Modern filmelméletek

Mozgóképkultúra- és Médiasmeret tanári szigorlat

Műsorszerkesztés, programtervezés

Nyelv és kommunikáció

Nyilvános beszéd és prezentáció

Példaszövegek a sajtóműfajokhoz

Pragmatika MA

Rádiós stúdiómunka II. (Műsorszerkesztés)

Reklám

Rendezvényszervezés

Sajtótörténet

Szakújságírás I. (Belpolitikai sajtó)

Személyközi és csoportkommunikáció

Szervezeti kommunikáció

Szociálpszichológia

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció II.

Tömegkommunikáció és médiaelmélet

Új médiumok

Vizuális befolyás

Vizuális kommunikáció BA

Vizuális kommunikáció_MA