A társadalom kérdésköre a BTK több képzési formájában megjelenik, így munkánkat interdiszciplináris kooperációban végezzük. Korábban megfogalmazott célkitűzések jó hagyományára is figyelve, társadalom alatt az emberi együttélési formákat értjük. A társadalomba ágyazódik be például a gazdaság és a politika, ugyanakkor mind a gazdaság, mind a politikai formációk és más összefüggések szorosan és meghatározó módon visszahatnak az emberi együttélésre.

Igen fontosnak tartjuk a kutatásmódszertani felkészülést, a tudatos történeti gondolkodás fejlesztését, a nézőpontoktól is függő történeti források (tárgyi, írott és audiovizuális) elemzését és szoros kontrollforrások alá vételét. A szemléletmód alakításában támaszkodunk a társ- és rokontudományok eredményeire. Történeti forrásainkban igyekszünk megnevezni a történelem- és társadalomformáló tényezőket, hogy minél jobb válaszokat találjunk az egyik legfontosabb kérdésre: miért történt vagy történhetett így? Tehát a miértre és a hogyanra keressük a választ. Történeti összehasonlításban keressük a szabályszerűségeket, a változások irányát. A makro- és mikrotörténeti közelítésmódot, a mennyiségi és minőségi szempontok szerinti elemzést nem szembe állítjuk, hanem együttesen alkalmazzuk. A politikai hatalom és uralom kérdéskörében szintén a kölcsönhatásokat hangsúlyozzuk, így például a politikai társadalomtörténeti elemzést nem csupán a jelenkortörténetben tartjuk megvalósíthatónak.

A tematikai hangsúlyokat a kutatói körben aktív munkatársak érdeklődése alapján jelöljük ki.

Minden érdeklődőt szívesen fogadunk. A kutatói kör tagjának azt tekintjük, aki a többiek előtt igazoltan megerősítette részvételét (szervezés, tanácskozásokon való aktív jelenlét, kutatás, előadás, szakdolgozat, disszertáció, publikáció).

2024-ben alapító tagok:

PhD-hallgatók: Kimmel Máté, Kosztolányi Tímea, Urbán Márta

PhD-disszertációt ebben a témakörben írtak: Csikós Gábor, Szűts I. Gergely

Tanárok: Ö. Kovács József (a kutatócsoport egyik vezetője; kovacs.jozsef@btk.ppke.hu), Schlett András (a kutatócsoport egyik vezetője; schlett.andras@jak.ppke.hu)

 

Válogatott publikációk az utóbbi évekből:

Csikós, Gábor:

 • „Az Isten, az ÁVO vagy a Párt azt tesz velem, amit akar”. Modernizált vagy traumatizált vidék? In: Csikós Gábor–Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Lefojtva. Uralom, alávetettség és autonómia a pártállamban (1957–1980). Budapest, BTK, NEB. 2021. 339–360.
 • és szerző: Forrásvidékek. Visszaemlékezések a 20. századra. Budapest, ELKH BTK, NEB, 2022.

 

Kimmel Máté:

 • Tanyafelszámolás és községesítés Imrehegy példáján (1952–1990). In: Csikós Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Vidéktörténet 4. Demográfia & Politika. Budapest, BTK, 2023. 269–300.
 • A rendszerváltoztatás tapasztalattörténete egy összevont tanyatelepülésen – Imrehegy. In: Ö. Kovács József–Schlett András (szerk.): "A föld nem tud futni". Rendszerváltás vidéken. Budapest, RETÖRKI, 2023. 405–426.

Ö. Kovács József:

- szerző és szerk. Csikós Gáborral és Horváth Gergely Krisztiánnal: A vidék szovjetizálása. Budapest, Jaffa Kiadó, 2023. 300.

 • szerző és szerk. Csikós Gáborral és Horváth Gergely Krisztiánnal: The Sovietization of Rural Hungary, 1945-1980 : Subjugation in the Name of Equality. London, Routledge, 2023. 202.
 • szerző és szerk. Schlett Andrással: „A Föld nem tud futni”. Rendszerváltás vidéken

Budapest, RETÖRKI, NEB, 2023. 780.

Kosztolányi Tímea:

 • Egyházi élet Dunakeszin a 20. század második felében. In: Kerekes Dóra (szerk): Dunakeszi története II. (1910-2017.) Dunakeszi, 2018. p. 587-608.
 • Mentalitások és tapasztalatok a Károlyi család fóti szociális tevékenységében (1920–1949). Axis. PPKE, megjelenés alatt.

Schlett András

 • Szempontok a földkárpótlás helyi folyamatainak vizsgálatához a rendszerváltás időszakában. In: Ö. Kovács József–Schlett, András (szerk.) „A Föld nem tud futni” : Rendszerváltás vidéken. Budapest, RETÖRKI, NEB, 2023. 35–53.
 • Magyarország gazdasági stabilizációja az első világháborút követően. Levéltári Közlemények 90. 1. 2021. 23–

Szűts István Gergely:

 • Veszprém megye iparszerkezete az 1960-as és 1970-es évek fordulóján. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Ellenszélben. Településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. Budapest, BTK, NEB, 2022. 387–400.

Der Ausbau des Exportnetzwerks einer ungarischen Firma auf der Leipziger Mustermesse 1930. In: K. Lengyel Zsolt (Hrg.) Ungarn–Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2021. 85–102.