A Tudományos Diákkör (TDK) célja, hogy a benne résztvevő hallgatók a graduális képzés során oktatott tananyagon túlmutató kutatómunkában vegyenek részt. A hallgatók a kutatómunkájukat egy témavezető oktató irányításával végzik több féléven keresztül. A résztvevő hallgatók ilyenformán egy saját projekten keresztül sajátítják el a kutatómunka legfontosabb elméleti és gyakorlati alapjait, amely segítségével későbbi kutatói pályafutásukat alapozhatják meg. A TDK munka eredményeit a hallgatók a félévente megrendezésre kerülő Intézeti TDK konferencia keretében mutatják be, ahol egy oktatókból álló zsűri bírálja el a pályaműveket. A legkiemelkedőbb pályamunkákat a hallgatók a zsűri javaslata alapján az Országod Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) mutathatják be, amely két évente tavasszal kerül megrendezésre. Az OTDK-n első helyezést elérő versenyzők pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre is.  Az OTDK-n elért helyezés mind az MA, mind pedig a posztgraduális képzések felvételijénél plusz pontot ér, de ami ennél sokkal fontosabb, jelentős mérföldkő az ifjú tudósok szocializációja során. Intézetünk megalakulása óta aktív és jelentős TDK műhely, hallgatóink számos helyezést értek el az OTDK megmérettetésein, több oktatónk is Mestertanár aranyérem kitüntetésben részesült.

A BTK Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtár Szekció elnöke: dr. Hargitai Rita

A Pszichológiai Intézet TDK felelőse: dr. Matuszka Balázs

A Kari Tudományos Diákköri Szervezet honlapja →

Következő Intézeti TDK konferencia időpontja:

„A járványhelyzetre való tekintettel a XXXV. OTDK-n való részvételre jogosító kari TDK a következő őszi félévben kerül megtartásra, melyen azok a hallgatók is indulhatnak majd, akik a 2019-20-as tanév tavaszi félévében szereznek abszolutóriumot.”

A következő, XXXV. OTDK-val kapcsolatos információk:

13. pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció

Helyszín: Nyíregyháza

Időpont: 2021. április 20–22.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

Szekció ügyvezető elnök: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár, rektor

Szekció ügyvezető társelnök: Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Honlap →

A XXXV. OTDK pályamunkáinak követelményei itt érhetőek el.

A Pro Scientia Aranyérem pályázati felhívása →

A XXXIV. OTDK-n díjazott hallgatóink →