A Keleti nyelvek és kultúrák alapszak kínai szakirányán - a többi alapszakhoz hasonlóan - a diploma megszerzésének előfeltétele a szakdolgozat megírása és megvédése, továbbá a záróvizsga sikeres letétele.

A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató egyetemi tanulmányai során megfelelő elméleti alapokat szerzett, amelynek segítségével képes a kínai szakirány területéhez kapcsolódó témát a rendelkezésre álló kínai nyelvű elsődleges források, továbbá hazai és külföldi szakirodalom alapján, egyéni megközelítésben, saját kutatással kiegészítve feldolgozni.

A záróvizsgán a hallgató egyrészt megvédi szakdolgozatát, másrészt számot ad arról, hogy a kínai szakirányhoz tartozó alapvető ismereteket (kínai történelem, irodalom, vallás- és eszmetörténet, mai társadalom és kultúra) elsajátította, továbbá megfelelő szintű mai kínai nyelvtudásra tett szert.

További információk: