A szakmai gyakorlat eljárási rendje

A Nemzetközi és Politikatudományi Intézethez tartozó Kínai Tanszék Keleti nyelvek és kultúrák alapszakjának Kínai fordító-és tolmács specializációján

Kedves Hallgató!

A Nemzetközi és Politikatudományi Intézethez tartozó Kínai Tanszéken a Kínai fordító- és tolmácsképzés specializáció részeként előírt, egy félév alatt kötelezően választható módon teljesítendő szakmai gyakorlat ideje minimum 50 óra.


Szakmai gyakorlat elvégzésének menete:

1. A gyakorlóhely megfelelőségét, illetve alkalmasságát a Tanszékvezető (Dr. habil. Salát Gergely) ellenőrzi, engedélyezi.
A szakmai gyakorlatot engedélyező nyomtatvány innen tölthető le, két példányban kell kitölteni; az egyik a hallgatóé, a másikat az intézeti titkárságon kell leadni az engedélyezést követően.

2. Amennyiben a fogadóhely szükségesnek tartja a szerződéskötést, úgy azt a hallgatónak kell jeleznie az engedélyező lap leadásakor az oktatásszervezőnek. A fogadóhellyel történő kapcsolatfelvétel, valamint a szerződéskötés előkészítése a Kar (Oktatáskoordinációs Osztály) feladata, nem a hallgatót terheli.
A jelenleg érvényben lévő szerződések listája itt található.

3. A szakmai gyakorlat végeztével a gyakorlóhely képviselője a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást tölt ki, amelyet alá kell íratni a tanszékvezetővel is. (Az igazolás nyomtatvány innen tölthető le.)

4. A hallgató megírja minimum A4-es oldalnyi, 1-es sortávú, Times New Roman betűtípusú és 12-es betűméretű egyéni beszámolóját a szakmai gyakorlatról.

5. A gyakorlat befejeztével a hallgató köteles leadni együttesen az intézeti titkárságon a szakmai gyakorlat igazolásához közzétett formanyomtatvány tanszékvezetői aláírással ellátott, eredeti példányát és beszámolójának egy aláírt példányát.
Az igazolás és az előzetes engedély ellenőrzését követően az Intézet továbbítja azokat a Tanulmányi Osztályra a hallgató tanulmányi előadójának, aki rögzíti azt a Neptunban.

6. A szakmai gyakorlatot célszerű legkésőbb a másodévet követő nyáron elvégezni. Az abszolutórium kiállításához nélkülözhetetlen a szakmai gyakorlatról szóló igazolások és a beszámoló leadása. Ezért a leadásnak be kell következnie a harmadév utolsó vizsgaidőszakában, legalább a záróvizsga előtt két héttel.

A szakmai gyakorlat a Kínai fordító- és tolmácsképzés specializáció részeként 2017 óta kötelezően választható tárgyként szerepel BBNKC07000 Szakmai gyakorlat kódon és néven a tantárgylistában.

KÉREM, NE FELEDJÉK EL FELVENNI A TÁRGYAT A TÁRGYFELVÉTEL IDEJÉN!

A hallgató olyan intézménynél is elvégezheti a szakmai gyakorlatát, amely jelenleg nem áll szerződésben az egyetemmel. Intézményünk nem ragaszkodik az együttműködési megállapodás megkötéséhez, ugyanis nem haladja meg az egybefüggő 6 hetet a kötelező gyakorlati óraszám, így a gyakorlóhely nem részesül pénzbeli juttatásban hallgatóink után.

Amennyiben a gyakorlóhely mégis szükségét érzi az együttműködési megállapodás megkötéséhez, úgy a 2-es pontban olvasható a szerződéskötés menete.

FIGYELEM! 

A szakmai gyakorlatról szóló igazolás és beszámoló leadásának elmulasztása a szakmai gyakorlat teljesítésének megtagadását jelentheti!

Ha egyéb kérdése van a szakmai gyakorlattal vagy a papírmunka részleteivel kapcsolatban, keresse Király Editet a kiraly.edit@btk.ppke.hu e-mail címen vagy a 06 -1/927 -5918-as telefonszám 4120-as mellékén.