Könyvtár

Library services during the coronavirus

Könyvtárhasználat a vészhelyzet feloldásáig 

Az oktatás és a kutatás szolgálatában

Az egyetemi könyvtárak feladata minden korban az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges szakirodalom  összegyűjtése, feltárása és a szolgáltatása volt. Ma sincs ez másképp, a digitális korban is a tanulmányok és a kutatómunka valós és virtuális információs terének a biztosítása a cél.

A korszerű bibliotheca intézménye ezerarcú: hagyományos és elektornikus gyűjteményt párhuzamosan épít, külső tartalomszolgáltatásokat csatol be, széleskörű együttműködést folytat más partnerintézményekkel, hozzáférhetővé teszi az új eredményekért versengő friss tudományos publikációkat és a kulturális örökség dokumentumait, miközben egyénileg is motivállja olvasóit: szakszerű segítséget nyújt az irodalomkutatáshoz, az adatbázisok használatához; a helyi, hazai és nemzetközi könyvtári rendszerben való eligazodáshoz.

A PPKE BTK Könyvtára egyházi fenntartású, nyilvános felsőoktatási könyvtár. A hagyományos könyvgyűjtemény zöme a piliscsabai campus Bibliotheca épületében található. Az itt elhelyezett 200.000 kötet a Kar szaktudományos igényeit követve alakult ki. Esztergomban pedagógiai és régészeti kollekció segíti az ott indított képzéseket. A budapesti épületekben intézeti, illetve tanszéki kihelyezett gyűjteménytörzsek vagy kisebb kézikönyvtárak látják el segédanyaggal - elsősorban - az oktatókat.

Könyvtárunk az intézményben folytatott tudományos kutatások előmenetelét is törekszik segíteni. Munkatársaink szakszerűen gondozzák az intézmény tevékenységét is reprezentáló oktatói-kutatói bibliográfiákat a Magyar Tudományos Művek Tárában, gondoskodnak a kutatásokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséről, segítséget nyújtanak a szakirodalmi információk felkutatásához. A kutatási eredmények nyílt hozzáférésű megjelenését támogató alapok adminisztrációját vállalva elősegítik az intézmény eredményeinek jobb láthatóságát és az eredmények szélesebb körű terjesztését.

Egyetemünk az előfizetett elektronikus adatbázisok gazdag választékáról gondoskodik, emellett számos, egyedi megrendelésű hazai és külföldi folyóirat is érkezik.

Partnerkönyvtárak:

Az egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően,  hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják. 

 

Nyomtatható tájékoztatók:

Adatbázisok - plakát(pdf)

Library brochure (pdf)

Könyvtár a weben

AJÁNLATUNK: Metakereső - a külföldi előfizetett adatbázisok legtöbbjét és számos nyílt hozzáférésű szolgáltatást kutat

Keresőszó, kulcsszavak (szerző, cím, téma)

 

 Hozzáférés a teljes szövegekhez: az intézményi jogosultságoktól függően az egyetem hálózatáról, ha az eredeti szolgáltató lehetővé tette, Shibboleth-belépéssel is (EduId).

 

x