A Magyar Irodalomtudományi Tanszék kiadványai (1997–2013)

 

Siralmas jajt érdemlő játék: Magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi-mozgalomról, bev., kiad. Bajáki Rita, szerk., utószó Hargittay Emil, kísérő tan. Bene Sándor, Budapest–Piliscsaba, PPKE BTK–Universitas, 1997, 172 p.

Az orosz vallásbölcselet virágkora Tolsztojtól Bergyajevig, ford. Baán István, vál., bev. Török Endre, PPKE BTK–Vigilia, Piliscsaba–Budapest, 19992, 480 p.


Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok (sorozatszerkesztő: Hargittay Emil)

1. Levél, író, irodalom: A levélirodalom történetéről és elméletéről, szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila, Piliscsaba, PPKE BTK, 2000, 357 p.

2. Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 436 p.

3. A XIX. század vonzásában: Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére, szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 340 p.

4. Balassi Bálint költészete európai tükörben: Nemzetközi irodalomtörténeti konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2004. szeptember 2., szerk. Majorossy Imre Gábor, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006, 143 p.

5. Őry Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, szerk. Berzsényi Gergely, Piliscsaba, PPKE BTK, 20062, 172 p. (CD melléklettel)

6. Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006, 188 p.

7. Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, 385 p.

8. „Ember lenni mindég, minden körülményben”: Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008, 532 p.

9. „…friss szellő eleven virágból...”: Versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére, szerk. Finta Gábor, Piliscsaba, PPKE BTK, 2010, 232 p.

10. Retorika – Irodalom – Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 2011, 384 p.

11. Szabó Ferenc SJ, Krisztus és egyháza Pázmány életművében, Bp., Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – L’Harmattan, 2012 (Jezsuita Könyvek – Isten és Tudomány; Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok), 483 p.


Pázmány Irodalmi Műhely – Források (sorozatszerkesztő: Hargittay Emil, Szelestei N. László)

1. Ifj. Buchholtz György második peregrinációja (1713), kiad. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2000, 93 p.

2. Kalmár György, „a magyar nyelv szerelmese”, kiad. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2000, 204 p.

3. Grazer philosophische Disputationen von Péter Pázmány, hrsg. von Paul Richard Blum in Zusammenarbeit mit Emil Hargittay, Piliscsaba, PPKE BTK, 2003, 197 p.

4. Szelestei N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században: Csíksomlyói kéziratos prédikációk, Piliscsaba, PPKE BTK, 2003, 200 p.

5. Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez, s. a. r., bev. Illik Péter, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, 130 p.

6. Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István levelezése, kiad. M. Horváth Mária, Piliscsaba, PPKE BTK, 2009, 117 p.

7. Systematica collectio, s. a. r. Stempely Irén, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 94 p.


Pázmány Irodalmi Műhely – Opuscula Litteraria (sorozatszerkesztő: Hargittay Emil)

1. Tudományos diákköri dolgozatok, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2003, 220 p.

2. Személyiség és változás: Hallgatói dolgozatok, szerk. Horváth Kornélia, Piliscsaba, PPKE BTK, 2004, 154 p.

3. Nyelv, irodalom, esztétikum: Hallgatói dolgozatok, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 2011, 236 p.


Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok (sorozatszerkesztő: Szelestei N. László)

1. Lelkiségtörténeti számvetés, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008, 192 p.

2. Régi vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. Szelestei N. László, Piliscsaba–Bp., PPKE BTK–Szent István Társulat, 2011, 221 p.

3. Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012, 268 p.

4. Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 238 p.

5. Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 285 p.

Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti források (sorozatszerkesztő: Szelestei N. László)

1. Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó élet módjáról való könyve: Ebeczky Sándor fordítása (1612), s. a. r. T. Fejes Ildikó, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 186 p.

2. Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból), s. a. r. Nagy Anna, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 104 p.

Pázmány Irodalmi Műhely – Bibliográfiák, Katalógusok (sorozatszerkesztő: Hargittay Emil, Szelestei N. László)

1. Pázmány Péter-bibliográfia (1598–2004), összeáll. Adonyi Judit, Maczák Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 2005, 164 p.

Kötelező Ritkaságok (sorozatszerkesztő: Kiczenko Judit)

1. Fáy András, A Bélteky-ház, jegyz. és utószó T. Erdélyi Ilona, s. a. r. Horváth Zsuzsa, közreműk. Nógrádi Cecília, Piliscsaba, PPKE BTK, 2002, 393 p.

2. XIX. századi magyar fantasztikus regények, vál., jegyz., utószó Tarjányi Eszter, Piliscsaba, PPKE BTK, 2002, 455 p.

3. Asbóth János Válogatott művei, vál., s. a. r., jegyz., utószó Kiczenko Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2002, 305 p.

4. Toldy István Válogatott művei, vál., s. a. r., jegyz., utószó Kiczenko Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2002, 303 p.

5. Erdélyi János Színművei, utószó T. Erdélyi Ilona, Váradi Eszter, s. a. r., jegyz. Váradi Eszter, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006, 423 p.

6. Erdélyi János Összes költeményei, utószó T. Erdélyi Ilona, s. a. r. T. Erdélyi Ilona, Ivancsics Evelin, Váradi Eszter, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, 632 p.


Erdélyi János Költeményeiből, vál. T. Erdélyi Ilona, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, 135 p.


T. Erdélyi Ilona, „Pályák és Pálmák”: Válogatott tanulmányok, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008, 419 p.