Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Alkalmazott pszichológia speciális kollégiumok
Tárgy kódja: BBNPS19400
Óraszám: N: 0/2/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: angol, magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Pszichológiai Intézet
Tárgyfelelős oktató: Zsila Ágnes
Tárgyleírás:

E kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a pszichológia gyakorlati alkalmazási területeibe és megismertesse a hallgatókat azok elméleti hátterével, módszertani alapvetéseivel, gyakorlati felhasználási körével. A hallgatók a kurzuson széles merítésből választhatják ki az érdeklődésüknek megfelelő alkalmazott területet, majd a félév során elsajátítják az adott területhez kapcsolódó elméleti irányzatokat, a gyakorlatban használt módszereket, illetve az adott terület kompetencia- és feladatkörét. A kurzus további célja, hogy a hallgatók a gyakorlati pszichológusi munkán belül is képesek legyenek felismerni azokat a pszichológiai jelenségeket, amelyeket az alapképzés során az elméleti képzésben elsajátítottak. A kurzus kiváló pályaszocializációs alkalom az alapképzés utolsó félévében. A kurzusok magyar és angol nyelven kerülnek meghirdetésre.

Az Alkalmazott pszichológia Speciális kollégiumok kurzuson bemutatásra kerülő alkalmazott területek a következők: tanácsadás, klinikai pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, valláspszichológia, igazságügyi pszichológia, addiktológiai pszichológia, neveléspszichológia, iskolapszichológia.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN):

Gavin, H.: Criminological and Forensic Psychology, SAGE, 2014.

Patrick, C. J.: Handbook of Psychopathy, Guilford, 2007.

Géczy Anna: Az evés pszichopatológiája és az evészavarok kezelésének pszichoterápiás lehetőségei. ISBN 978-963-308-081-8.E-book, PPKE BTK. 2012.

BARKÓCZI Ilona, SÉRA László (szerk.), Az emberi motiváció I., Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. p. 5-77.

TÚRY Ferenc, PÁSZTHY Bea: Evészavarok és testképzavarok, Budapest, Pro Die, 2008. ISBN 978-963-87348-9-1

Németh A, Gerevich J (szerk.). Addikciók. Medicina, Budapest, 2000.

class="cs98C2414">Rácz József (2008): Az esélyteremtés új útjai. Kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink. L’Harmattan, Budapest.

Rácz József, Márványkövi Ferenc, Mellek Katalin (2010): Út a túléléshez - nyílt színi droghasználat és "belövőszobák" Budapesten: az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Tölgyes, T.: Pszichofarmakológia a klimikumban, 2015. PPKE BTK e-book. ISBN 978-963-308-237-9

Anderson, C.A., Bushman, B.J. (2002). Human Aggression. Annu. Rev. Psychol. 53:27-51.

Blair, R.J.R. (2001). Neurocognitive models of aggression, the antisocial personality disorders, and psychopathy. Advances in Neuropsychiatry. 71:727-731.

Hogg, M.A., Cooper, J. (2003). The Sage Handbook of Social Psychology. Chapter 14: Human Aggression – A Social-Cognitive View. Sage Publication Inc., Thousand Oaks, CA, USA. pp. 296-323

Liu, J. (2011). Early health risk factors for violence: Conceptualization, evidence, and implications. Aggression and Violent Behavior. 16, pp. 63-73.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul:

a) tudása

Átlátja a szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a pszichológia fő jellemző kutatási kérdéseinek elemző és értelmezési területein.

b) képességei

Képes az ok-okozati összefüggések meglátására, logikus gondolkodásra, összefoglaló elemzések elkészítésére.

Képes az emberi viselkedés differenciált észlelésére és a helyzetek hatékony felismerésére.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

anglisztika BANB-IAN alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali angol 6 félév BTK
anglisztika BMNB-IAN mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
nemzetközi program BNNX-XNP Nemzetközi program képzése Nappali angol 1 félév BTK
nemzetközi tanulmányok BMNT-INT mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
politikatudomány BMNT-IPO mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
pszichológia BANB-XPS alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
régészet BMNB-ITR mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
történelem BMNB-ITÖ mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
történelem BANB-ITÖ alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali angol 6 félév BTK
szechenyi-img-alt