Tanulmányi Bizottság (TB)

 • Halasztott beiratkozás/bejelentkezés engedélyezése
 • Kedvezményes tanrend engedélyezése
 • Vendéghallgatói jogviszony engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgyfelvétel engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgytörlés engedélyezése
 • Előfeltétel alóli mentesség engedélyezése


Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérvények

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

a szolgáltatási díj (TB kérvény) befizetése a Neptunban (még a kérelem leadása előtt);

a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások csatolása;

vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolás csatolása;

a kérelem megfelelő pontjának bejelölése.


A kérelmet a tanulmányi előadónak kell leadni.

A kérelem elbírálásának határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 8 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

Bíráló: TB

Szabályzat: TVSZ 3.§.
Díj: 2600 Ft


Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

 • előzetes kreditelismerés
 • máshol szerzett kreditek elismerése
 • korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok elismerése
 • CREDIT TRANSFER DATA SHEET FOR PPCU STUDENTS - Form


Formanyomtatvány

Bíráló: KÁB
Szabályzat: TVSZ 4.§.
Benyújtási határidő, hely:a tanév rendje szerinti időpontban, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 1300 Ft/tárgy

 

Átsorolási kérelem

 • államilag támogatott finanszírozási formára történő átsorolás


Az átsorolási kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A rendszer csak költségtérítéses és önköltséges hallgatóknak engedélyezi a kérelem elküldését.
Útvonal: Neptun/Ügyintézés/Átsorolási kérelem/Félév kiválasztása: / Átsorolás kérése
Bíráló: -
Szabályzat: HTJSZ. 27.§.

Tárgy felvétele határidő után

A deferred admission request for items in the Curriculum of the programme can be submitted through the Neptun system (code 101).

The form attached here is used to apply for deferred admission of subjects outside the Curriculum of the programme. - Form

 • tantárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak után:
 • A mintatantervben szereplő tárgyakra vonatkozó halasztott tárgyfelvételi kérelem a Neptun rendszeren keresztül nyújtható be (101 kódú).

 • Mintatanterven kívüli tárgyak halasztott felvételi kérelméhez az itt mellékelt formanyomtatvány szolgál.

Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ. 31.§.
Benyújtási határidő, hely:tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2500 Ft/ tantárgy, harmadik felvételtől 5600 Ft


Engedélyezett tárgytörlés

Request for Subsequent Subject Cancellation - Form 

 • tantárgytörlés a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Bíráló: automatikus
Szabályzat: TVSZ 31.§.(2)
Benyújtási határidő, hely: tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 2800 Ft/tantárgy


Meghatalmazás tanulmányi/egyéb ügyintézéshez


Formanyomtatvány

Power of attorney - Form 

 

Szakdolgozat címének bejelentése

Thesis Data Sheet - Form

 • címbejelentés


Formanyomtatvány

Bíráló: -
Szabályzat: -
Benyújtási határidő, hely:---, a hallgató tanulmányi előadója
Díj: 0 Ft

 


Végbizonyítvány kiállítási kérelem

 • végbizonyítvány kiállítása

MEGSZŰNT! a Tanulmányi Osztály hivatalból kiállítja a végbizonyítványt (abszolutóriumot) annak a hallgatónak, aki a számára a tantervben kötelezően előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, valamint az abszolutórium kiállításához szükséges krediteket – a szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt kreditek kivételével – megszerezte.

        Díj: 0 Ft