Tanulmányi Bizottság (TB)

Study Committee Request

 • Halasztott beiratkozás/bejelentkezés engedélyezése
 • Kedvezményes tanrend engedélyezése
 • Vendéghallgatói jogviszony engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgyfelvétel engedélyezése
 • Rendkívüli halasztott tárgytörlés engedélyezése
 • Előfeltétel alóli mentesség engedélyezése


Tanulmányi Bizottsághoz szóló kérvények

Útmutató a kérelem benyújtásának feltételeiről:

a szolgáltatási díj (TB kérvény) befizetése a Neptunban (még a kérelem leadása előtt);

a kérvény elbírálásához szükséges mellékletek, igazolások csatolása;

vendéghallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolás csatolása;

a kérelem megfelelő pontjának bejelölése.


A kérelmet a tanulmányi előadónak kell leadni.

A kérelem elbírálásának határideje: a benyújtást követő harminc nap.

Tárgyfelvételnél/törlésnél a pozitív elbírálás után a megállapított szolgáltatási díjat tárgyanként 8 napon belül be kell fizetni, különben a TB határozat érvényét veszti.

Bíráló: TB

Szabályzat: TVSZ 3.§.

 

Kreditátviteli Bizottság (KÁB)

 • előzetes kreditelismerés
 • máshol szerzett kreditek elismerése
 • korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok elismerése
 • CREDIT TRANSFER DATA SHEET FOR PPCU STUDENTS - Form


Formanyomtatvány

Bíráló: KÁB
Szabályzat: TVSZ 4.§.
Benyújtási határidő, hely:a tanév rendje szerinti időpontban, a hallgató tanulmányi előadója

 

- Átvételi kérelem

 • átvétel más intézményből

Formanyomtatvány →

Szabályzat: TVSZ. 23.§., 24.§.

Benyújtási hely: Dékáni Hivatal Titkárság

Budapest, Sophianum
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Esztergom, Iohanneum
Cím: 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.

 

Tárgy felvétele határidő után

 

 • Mintatanterven kívüli tárgyak halasztott felvételi kérelméhez az itt mellékelt formanyomtatvány szolgál.
 • A mintatantervben szereplő tárgyakra vonatkozó halasztott tárgyfelvételi kérelem a Neptun rendszeren keresztül nyújtható be (101 kódú).

Formanyomtatvány

A deferred admission request for items in the Curriculum of the programme can be submitted through the Neptun system (code 101).

The form attached here is used to apply for deferred admission of subjects outside the Curriculum of the programme. - Form

Szabályzat: TVSZ. 31.§.
Benyújtási határidő, hely:tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója


Engedélyezett tárgytörlés

Request for Subsequent Subject Cancellation - Form 

 • tantárgytörlés a tárgyfelvételi időszak után


Formanyomtatvány

Szabályzat: TVSZ 31.§.(2)
Benyújtási határidő, hely: tárgyfelvételi időszak utolsó napját követő 6 munkanap, a hallgató tanulmányi előadója


Meghatalmazás tanulmányi/egyéb ügyintézéshez


Formanyomtatvány

Power of attorney - Form 

 

Szakdolgozat címének bejelentése

Formanyomtatvány

Thesis Data Sheet - Form

Szabályzat: -
Benyújtási határidő, hely:---, a hallgató tanulmányi előadója

 

Tanulmányi kötelezettségek alóli mentesítés

Kérelem módja: írásban a tanulmányi előadónál
Benyújtási határidő, hely: Szorgalmi időszak utolsó napjáig, a hallgató tanulmányi előadója.

Szabályzat: TVSZ 18. §

 

A kérvények szolgáltatási díját a Térítési és szolgáltatási díjak jegyzéke tartalmazza.

FIGYELEM! A papír alapon beadandó kérelmeket kizárólag eredeti aláírásokkal fogadhatjuk el! Másolat, e-mail, színes scannelés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!