Ábrahám Zoltán

Social Communication - ERASMUS

Sociological Theories 1. - ERASMUS

 

Antal Z. László

Környezetszociológia

Társadalmi mozgalmak

 

Földházi Erzsébet

Demography - ERASMUS

Családi és az iskolai konfliktusok

Kutatási gyakorlatok

Számítógépes adatelemzés 2.

Statisztika 2./Matematikai statisztika 3. előadás

Idegennyelvű szakszövegolvasás

Szocializáció

 

Galambos László

Hálózatok, közösségek, értékek

 

Kisdi Barbara

Civilizációk, világvallások

Bevezetés a kulturális antropológiába

Kvalitatív módszerek

Rehumanizáció az emberi kapcsolatokban

 

Koudela Pál

Településszociológia (előadás)

Településszociológia (gyakorlat)

 

Kovács Ákos

Bevezetés a kommunikációelméletbe

 

Kristóf Luca

Társadalmi egyenlőtlenségek/Társadalmi különbségek és integráció

 

Morauszki András

Statisztika 2./Matematikai statisztika 3. gyakorlatPári András

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe (gyakorlat)Pillók Péter

Szociológia (A társadalomelmélet alapjai)

Életkorok szociológiája

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe (előadás)

Kutatási gyakorlat 1-2-3-4.

 

Luxné Prehoda Anna

Kvalitatív módszerek a,

Kvalitatív módszerek b, c,

Szociálpszichológia

Tudományos írás, retorika, prezentáció e,

Tudományos írás, retorika, prezentáció f,

 

Rajki Zoltán

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába)

Gazdaságszociológia

A társadalomtudományi munka módszertana

 

Rosta Andrea

Kriminálszociológia

Társadalmi devianciák

Társadalmi devianciák (gyakorlat)

 

Szloboda Eszter

Statisztika 1./Matematikai statisztika 2. gyakorlat

 

Tárkányi Ákos

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe (gyakorlat)

 

Temesváry Zsolt

Civil társadalom

 

Velkey György

Szociológiatörténet 2./Társadalmi gondolkodás története 2. (gyakorlat)

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

Wirthné Diera Bernadett

Tudományos írás, retorika, prezentáció