Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A magyar közgyűjteményi rendszer kezdetei
Tárgy kódja: BMLTÖ18100M
Óraszám: N: 0/0/0, L: 10/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Szuromi Kristóf
Tárgyleírás:

A szeminárium célja hazai közgyűjteményi rendszer történetének megismerése, a közgyűjtemények, valamint a tudományos és közműveltséget terjesztő társulatok bemutatása a Kiegyezés és az első világháború közötti időszakában. Vizsgálnánk tehát az 1867-et követően alakult tudományos és irodalmi egyesületek, társulatok közül pl. a Magyar Történelmi Társulat és a Kisfaludy Társaság működését, a hetvenes években fellendülő hungarikumkutatás eredményeit közzétevő szaksajtót (Corvina, Századok, Irodalomtörténeti Közlemények), valamint az annak sikereit a nagyközönség számára közzétevő 1882-es Országos Könyvkiállítást. Végezetül a közgyűjtemények történetében új fejezetet jelentő, 1894-ben megalakult az Országos Múzeum- és Könyvtár Bizottság munkáját, illetve a századelőn létrehívott Fővárosi Könyvtár (ma Szabó Ervin Könyvtár) alapításának körülményeit és működésének első évtizedét vennénk számba.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

Voit Krisztina, Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből, (Budapest, Argumentum, (2005).

Lukinich Imre, A Magyar Történelmi Társulat története 1867-1917, Budapest, 1918.

Országos könyvkiállítás, Budapest, Franklin Társulat, 1882.

Kéky Lajos, A százéves Kisfaludy Társaság, 1936.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BMLB-XTÖ mesterképzés (MA/MSc) Levelező magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt