1. A szellemi alkotásokat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelemben részesíti. Eszerint jogi védelem alá tartozik az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.

2. A plágium a szerzői jog megsértése, más szellemi alkotásának teljes vagy részleges feltüntetése saját alkotásként, illetve más szellemi alkotásának a jogosulatlan felhasználása. Ez a gyakorlatban sokféle formában előfordulhat, de legtipikusabb esetei:

  • más művének feltüntetése saját alkotásként,
  • más művéből egyes részletek (szövegek, illusztrációk, ábrák… stb.) átemelése a forrás és a szerző megfelelő megjelölése nélkül,
  • más szellemi alkotásának vagy annak részleteinek jogosulatlan felhasználása, engedély nélküli lefordítása vagy átdolgozása, a forrás és a szerző megjelölése nélkül.

3. A plagizálás, és általában a szerzői jogok megsértése szigorúan tilos. A szerzői jogok megsértése esetén az adott tanulmányi követelmény elégtelen minősítése mellett a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint fegyelmi eljárás indítható, amelynek során a hallgató akár a tanulmányokból való kizárással is büntethető. Bizonyos esetekben a szerzői jogok megsértése egyúttal bűncselekményt is megvalósíthat, ami a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény értelmében akár szabadságvesztéssel is büntethető.