Ez a minta arra szolgál, hogy a helyi TDK munkák egységes formában jelenjen meg. Kérjük a szerzőket, hogy e minta követésével készítsék el TDK munkáikat.

Formai előírások:

 • 12-es betűnagyság;
 • Times New Roman betűtípus (Microsoft Word szövegszerkesztő);
 • másfeles sortáv;
 • jobb oldali, alsó, felső margó 2 cm, bal oldali margó 3 cm;
 • a külső borítón fel kell tüntetni: TDK DOLGOZAT, és a készítés évét;
 • a dolgozat belső címlapján szerepelnie kell:
  •  
  • - a borítólap bal oldali tetején - a dolgozat benyújtási helyének teljes megnevezése:
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
  • Bölcsészettudományi Kar
  • Szociológiai Intézet
  • TDK
 • - a lap közepén - a dolgozat címe, alcíme,
 • - a cím alatt (pár sortávot kihagyva), a lap jobb oldalán - a dolgozat jeligéjét
 • - a lap alján, középen - a beadás helye, ideje;
 • a dolgozat kötelező részei a fő szövegen kívül a tartalomjegyzék és a felhasznált irodalom, témától függően a melléklet;
 • a dolgozat tartalmi részei logikai ívet átfedve folyamatos számozás alatt legyenek.

A dolgozat terjedelme: minimum 35 oldal (70.000 leütés), (a bibliográfiát és a mellékletet nem beleértve).

A dolgozat beadandó: 3 fűzött példányban (ebből egyet a hallgató visszakap a szóbeli védés során) és elektronikusan is (MS Word kompatibilis doc formátum vagy pdf).

A dolgozattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A dolgozatban felhasznált forrásokat mindig világosan fel kell tüntetni; a plagizálás esetén a dolgozat kizárásra kerül.

Bibliográfia:
A dolgozat végén elhelyezett irodalomjegyzék (bibliográfia) a dolgozat szakirodalmi háttérét nyújtja, amelyet a hallgató felhasznált munkája során. Könyv, vagy szerkesztett kötet esetén, minden egyes esetben kötelezően fel kell tüntetni a szerzőt (adott esetben szerkesztőt is); az irodalom címét; a kiadót, a kiadás helyét és idejét. Folyóirat cikknél a szerző és a cikk neve mellett a folyóirat nevét, a kiadás évét és havi/heti/napi kiadási számát (dátumát), illetve a folyóiratban megtalálható cikk terjedelmét (oldalszámot). Internetes hivatkozásnál fel kell tüntetni (amennyiben közlésre kerül) a szerzőt, az irodalom címét, pontosan rögzítve a weblap címét, illetve a levétel dátumát. Az irodalomjegyzék alfabetikus sorrendben készüljön.

Ajánlott formátum:
Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. 1997.
Somlai Péter (1999): A szociológia születése a tizenkilencedik században. In: Felkai Gábor (szerk.): A szociológia kialakulása. Tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 13-25.
Ferge Zsuzsa (1999): Szegénység és bűnözés, azaz van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? Belügyi Szemle 2. 3-27.
Horváth Marianna (2007): Bűnözők vagyunk mindannyian. http://www.amarodrum.hu/archivum/2007/02/18.html (Levétel ideje: 2008. 02.10.)

Szöveg közbeni hivatkozás:
A FORRÁS HIVATKOZÁSOKAT A SZÖVEGBEN KÉRJÜK.
Ajánlott formátum:
Általános hivatkozás esetén: (Ferge 1998)
Idézett hivatkozás esetén: (Ferge 1998: 6)
Egy szerző azonos évszámú hivatkozása esetén: (Ferge 1998a), illetve plussz idézettel: (Ferge 1998a: 6)

IDÉZETEK:
Idézeteket a következő jelek közé írhatunk: ".". Idézeten belüli idézet: >.< jelek közé kerüljön.
Idézetnél éljünk a kiemelés eszközével, pl. dőlt betűvel, vagy hosszabb idézeteknél a kisebb betűvel.
(Egyéb a dolgozatot esetlegesen érintő formai és tartalmi részletekről ajánlást lásd a Szociológiai Intézet honlapján a szakdolgozatokról szóló részben: melléklet elkészítése, ábrák, táblák stb..)
A Nem Forrás Jellegű Hivatkozásokat - pl. a szerző saját megjegyzései, szómagyarázatok stb. - lábjegyzetben kérjük.


Jó munkát és sikeres előadást kívánunk!
Szociológiai Intézet oktatói