A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik

  • szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre;
  • az írott  vagy  hallott  forrásnyelvi  szöveget  tartalmilag  pontosan  és  nyelvileg  helyesen  tudják visszaadni  a  célnyelven;
  • ismerik  a  nyelvi  közvetítés  etikai  és  retorikai  szabályait;
  • tájékozottak  a  forrásnyelvi  és  a  célnyelvi  országok,  valamint  az Európai Unió  országainak politikai,  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  életében;
  • megszerzett  ismereteik  birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Specializációk:

  • fordító
  • tolmács

Megjelent a Tinta Kiadó gondozásában és Sohár Anikó, Limpár Ildikó és Galambos Dalma szerkesztésében Getting Translated c. kötetünk a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 211. tagjaként. Elektronikus formában letölthető innen.