"Ars Sociologica"-könyvsorozat

A Szociológiai Intézet 2012-ben indult könyvsorozata, amely a L'Harmattan Könyvkiadónál jelenik meg, az Intézethez kötődő kollégák, szociológusok munkáit adja közre.

A sorozat címe a mesterien űzött társadalomtudományra, alkotó szellemek műremekeire utal, de – az ars poetica mintájára – a szociológia mesterségéről szóló vallomás gondolatát is felidézi. Ebben a szellemben jelentetjük meg a szociológia mestereinek műveit, adunk ki szociológiai mestermunkákat.

Sorozatszerkesztő: Hidas Zoltán


Eddig megjelent

  • Hankiss Elemér: Egy ország arcai. Válogatott szociológiai írások 1977-2012, Budapest, L'Harmattan, 2012
  • Keszei András: Emlékek formájában. Egyéni, társadalmi és kulturális hatások a múlt felidézésében, Budapest, L'Harmattan, 2015
  • Kisdi Barbara (szerk.): Létkérdések a születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a szülés és a születés témakörében, Budapest, L'Harmattan, 2015
  • Hidas Zoltán (szerk.): Ars Sociologica. Vallomások a szociológiáról mint hivatásról, Budapest, L'Harmattan, 2016
  • Gereben Ferenc: Boldogult olvasókoromban. Írások a magyar olvasáskultúra átalakulásáról, Budapest, L'Harmattan, 2019
  • Földházi Erzsébet: "Hun házasodunk hun meg elválunk". Párkapcsolatok megszűnése és új kapcsolatok kialakítása, Budapest, L'Harmattan, 2019
  • Antal Z. László: Egészségszociológia holisztikus megközelítésben, Budapest, L'Harmattan, 2020.
  • Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Budapest, L'Harmattan, 2020.


Előkészületben

  • Thomas Luckmann: A láthatatlan vallás