Sokszínű hagyomány, értékadó élmény-közösség, intellektuális desszert:
a Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK)

A BÖSZK egy 18 éve működő családias, vidám egyetemista közösség, amely a 21. században is alkalmazható, tanítható klasszikus értékeket: barokk iskoladrámákat és zenés népi játékokat elevenít fel, színpadra állít és közzétesz a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) honlapján. Farsangi komédiák, magyar történti témájú színdarabok és csíksomlyói misztériumjátékok, azaz intellektuális desszertek jelentik repertoárunkat. A társulat honlapja →

Ezen az oldalon válogatás látható a BÖSZK előadásaiból. 

Rendező: Gerbei Anita

Jelentkezni lehet a színkör alapítójánál és vezetőjénél, Medgyesy S. Norbert egyetemi docensnél a medgyesysnorbert@gmail.com címen.

Minden érdeklődőt örömmel várunk!

A fényképeket készítették: Lengyel Péter és Pilló Ákos


Rövid bemutatkozás

A Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán jött létre 2002-ben Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész kezdeményezésére. Jelenleg közel harmincan dolgozunk, gyönyörködtetünk és ha kell, mulatunk együtt ebben a közösségben. A BÖSZK a sokszínű barokk kori iskolai színjátékok és a népi játékok szövegén és dallamain keresztül aktuális kérdéseket feszegető és egyben ünnepet nyújtó témákat kelt életre a 21. században. Királyok és hadnagyok, Jézus Krisztus életének eseményei mellett tanítók és kocsmárosok, ifjú szüzek és vénasszonyok, Juppiter és Apollo udvarának figurái és a nézőknek tükröt állító allegorikus szereplők, isteni erények és emberi tulajdonságok kelnek életre előadásainkon. A Gerbei Anita rendező művészi irányításával családias hangulatban zajló próbákon és előadásokon a BÖSZK tagjaiként összművészeti módszerrel (vers, dráma, ének-zene, tánc és improvizáció) és élvezetesen tanulunk verstant, retorikát, zenét, színpadi kiállást. Hús-vér emberként és veretes stílusban katarzist eredményezve jelenítünk meg magyar történeti, irodalmi, ókori mitológiai és keresztény vallási tényanyagot, kiemelten honismeretet. A színkör egyetemista tagjai a későbbi tanári pályájukon könnyen alkalmazzák az itt elsajátított módszereket és előadott szövegeket és dallamokat. A BÖSZK tagjai között jó barátságok, szerelmek, házasságok szövődtek.

A BÖSZK tizennyolc esztendő alatt összesen 162 pázmányos bölcsész egyetemista és doktorandusz társulati taggal, 92 előadással a Kárpát-medence 25 helyszínén ápolta ezt az értékteremtő és identitáserősítő hagyományt. Kiemelt előadási helyszíneink: Nemzeti Színház, Budapest; Csíksomlyói Kegytemplom (3 alkalommal); Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem; Nagyváradi Vár; Zágrábi Katolikus Egyetem; az egri Eszterházy Károly Egyetem. A BÖSZK előadásai gyakran kapcsolódnak tudományos konferenciákhoz, könyvbemutatókhoz, kiállítás-megnyitókhoz és történeti évfordulókhoz. A BÖSZK előadásainak eredetiségét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék növendékei emelik énekhangjukkal és hangszeres játékukkal.

A Boldog Özséb Színtársulat Régi Magyar Színpad (RMSZ) címmel DVD-sorozatot jelentet meg folyamatosan, melynek keretében 8 DVD-lemez látott napvilágot, amelyekhez kiadványonként 10 oldalas szakmai kísérőfüzet tartozik. A történelmi Magyarország több egyetemén a kötelező olvasmánylistában szerepelnek a lemezeink. Előadásink a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadó honlapján láthatók; a feltöltés folytatódik.


Részletes bemutatkozás

A 2002 óta Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán működő Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) névadójának a közeli Pilisben élt remetét, a Pálos Rend 13. századi alapítóját, Boldog Özsébet választottuk.

A színtársulat célja: Magyarországon, a 18. században a művelődés keresztmetszetét az akadémiákhoz és a híres középiskolákhoz kötődő iskolai színjátszás jelentette, amelynek hatása a falvakba is eljutott. Ezekkel a magyar nyelvű, többnyire versben írt, 25–30 szereplőt megmozgató, ma is élvezhető darabokkal lépünk színpadra és adunk ünnepet és katarzist közönségünknek. A BÖSZK célja ennek a nemrég feltárt drámakincsnek az élővé tétele a 21. század embere számára. Csíksomlyóról való misztériumdrámáink (passió-, úrnapi és Nagyboldogasszony-játék), valamint történeti darabjaink (Szent László- és Zrínyi-dráma, Kisfaludy: A lelkes magyar leány) és az ünnepekhez kötődő népi játékaink (betlehemes, Balázs- és Gergely-járás) az emberi élet alapvető kérdéseire, egyéni és nemzet-méretű problémáira keresik és adják meg a választ. Bennük királyok, hadnagyok, hősök és esendő emberek, jó és rossz tulajdonságok kelnek életre. A lelkes színjátszók révén a Gyapay Márton, feleség-féltő, gyáva lélek című Moliére-átirat és Shakespeare-komédia vagy éppen a farsangi Bakhus figurái nevettetik a közönséget. A rendezők, Godena Albert, majd Sulics Fruzsina és Horváth-Simon Eszter és jelenleg Gerbei Anita művészi munkája és koncepciója eredeti szépségében és mégis a modern ember számára szólaltatja meg ezeket a színjátékokat. Az énekes tagozat nyelvemlékeket, históriás énekeket és három szólamban énekelt evangéliumot kelt életre. A BÖSZK előadásait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék növendékei emelik énekhangjukkal és hangszeres játékukkal.

A BÖSZK tizennyolc esztendő alatt, 2002. október 14-e és 2020 márciusa között összesen 162 pázmányos bölcsész egyetemista és doktorandusz társulati taggal, 92 előadással, a Kárpát-medence 25 helyszínén: Bántornya, Budapest, Ceglédbercel, Csíksomlyó, Eger, Esztergom, Győr, Kakucs, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nagyszalonta, Nagyvárad, Nyitra, Piliscsaba, Pozsony, Solymár, Stridó, Szeged, Szentendre, Székesfehérvár, Vác, Velemér, Veszprém, Zalaegerszeg és Zágráb közönsége előtt ápolta ezt az értékteremtő és identitáserősítő hagyományt. A BÖSZK előadásai gyakran kapcsolódnak tudományos konferenciákhoz, könyvbemutatókhoz, kiállítás-megnyitókhoz és történeti évfordulókhoz. A történelmi Magyarország iskolái és templomai mellett Lengyelországban két alkalommal szerepelt a színjátszókör énekes tagozata.

A Boldog Özséb Színtársulat Régi Magyar Színpad (RMSZ) címmel DVD-sorozatot jelentet meg folyamatosan. A sorozat tagjaként eddig összesen 8 DVD-lemez látott napvilágot, amelyekhez kiadványonként 10 oldalas szakmai kísérőfüzet tartozik. A régi Magyarország több egyetemén a kötelező olvasmánylistában szerepelnek a lemezeink. Előadásink a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadó honlapján láthatók; a feltöltés folytatódik.

A BÖSZK ezt az értékmentő munkát egy összetartó, családias, igazán vidám és ünnepelni tudó csapatként tudja megvalósítani. A sokszor az ismeretlenségből előhalászott, értékes darabjainkat mindig igyekszünk hazavinni arra a helyre, ahonnan származik. Biztatva ezzel a helybelieket az értékeik és sajátosságaik megbecsülésére és továbbadására. A művészet eszközeivel hidat verünk a 17–18. század sokszínű iskolakultúrája és a jelen közönsége között. Előadásaink nemcsak szolgai másolása a barokk kori előadásoknak, hanem transzformálás a mai ember világába – a klasszikus erkölcsi, történeti és keresztény hitbeli mondanivalót és a veretes nyelv szépségét és az elhangzó barokk kori vagy népi dallamok hitelességét megőrizve.

Piliscsaba, 2020. július 8.

Medgyesy S. Norbert, egyetemi docens (PPKE BTK), a színjátszókör vezetője


A Boldog Özséb Színtársulat által 2002 és 2020 között előadott színdarabok

 1. Inductio de passione Christi: Csíksomlyói passiójáték 1767-ből
 2. Borss Dániel: Bakhus – farsangi vígjáték 1765-ből Sátoraljaújhelyről
 3. Történeti betlehemes játék Kanta-Kézdivásárhely minorita gimnáziumából, 1732-ből
 4. Benyák Bernát: A megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király. (Eredeti előadás: piarista gimnázium, Nyitra, 1772.)
 5. Népi betlehemes játék Perenye (Vas m.) községből
 6. Csíksomlyói Passiójáték a XVIII. századból.
  Eredeti, eddig nagyrészt kéziratban lévő, kiadatlan csíksomlyói ferences drámarészletekből összeállított, 16 jelenetből álló misztériumjáték 4 énektétellel.
 7. Podolini piarista betlehemes játék 1738-ból.
  Az LFZE – Zeneakadémia Népzene Tanszék növendékeivel közös előadás Piliscsabán és Budapesten, a Zeneakadémián, 2008 decemberében.
 8. Kisfaludy Sándor: A lelkes magyar leány – történeti vígjáték, 1809
  Az utolsó nemesi felkelést bemutató színdarab.
 9. Nagyszombati deákdalok – Siratóének, midőn az Egyetem 1777-ben Budára áthelyezteték. (Latinból magyar nyelvre fordította: Lackfi János.) 
 10. Hagymási Imre: Garabontzás László.Eredeti előadás: Vác, 1775. Színjáték a lopás mivoltáról.
 11. Váradi betlehemes játék 1629-ből.
  A legelső fennmaradt, magyar nyelvű betlehemes játék; a Dr. Kilián István által 1981-ben Túrócszentmártonban felfedezett, zenei részében Kobzos Kiss Tamás zenetanár, népi énekművész által feldolgozott mű.
 12. Kertsó Cirják: Borka asszony és György deák (vénlánycsúfoló 1773-ból)
 13. Úrnapi játék Csíksomlyóról a XVIII. századból
 14. Misztériumjáték Szűz Mária mennybevételéről (Csíksomlyó, XVIII. század)
  A magyar színház- és kegyességtörténet egyetlen Nagyboldogasszony-játéka.
 15. Simai Kristóf: Gyapai Márton, feleség-féltő, gyáva lélek (Buda, 1792)
  Az egyik legsikeresebb magyar Moliére-átirat.
 16. Szigetközi Balázs-járás, Talalaj-ének, sardózás, a Kánai menyegző éneke (Az igaz Messiás már eljött…)
 17. „Értünk támadt fényes csillag, Virág ország gyökerén” – Szent László király énekelt életrajza: előadás a Szent László-év országos megnyitó ünnepségén, Győri Nagyboldogasszony Bazilika, 2017. február 17.
 18. Gergely-járás Göntérháza (Zala) és a Mátra-vidék hagyományából
 19. Arany János: Szőke Panni (ballada) – improvizatív feldolgozás népdalokkal
 20. Illei János: Salamon király, Lászlónak foglya (Történti játék, Kassa, 1767)
 21. Shakespeare, William: A két veronai nemes (fordította: Szabó Magda)
 22. Régi magyarországi betlehemes játék (Összeállítás XVII–XVIII. századi szövegekből és dallamokból)
 23. Friz András: Szigeti Zríni Miklós (Dráma Szigetvár 1566-as ostromáról, eredeti előadás: Pozsony, 1738)
 24. A Bakhus-komédia (Sátoraljaújhely, 1765; lásd: 2. pont) kiegészített változata a Sárospatakról fennmaradt Neptunus és Bacchus vetélkedése (1792) című komédiávalA Régi Magyar Színpad DVD-sorozat (audiovizuális egyetemi jegyzet)

A Boldog Özséb Színtársulat az előadott barokk iskoladrámákból Régi Magyar Színpad (RMSZ) címmel DVD-sorozatot jelentet meg folyamatosan. A sorozat tagjaként 6 tokban összesen 8 DVD-lemez látott napvilágot. A lemezeken a PPKE BTK egykori növendékei, mai doktorandusz és nappali tagozatos hallgatói játszanak, emellé társult a 3. és 5. lemezen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke néhány tanárának (Vakler Anna, Jánosi András) és növendékének muzsikája. Az audiovizuális egyetemi jegyzetként kiadott DVD-khez színes borító és kiadványonként 10 oldalas szakmai kísérőfüzet tartozik.

A Régi Magyar Színpad (RMSZ) DVD-sorozat kiadványai (ISBN 978-963-9206-82-3):

 1. Csíksomlyói Passiójáték a XVIII. századból (RMSZ 1., 2 lemezzel)
 2. Benyák Bernát: A megszégyenült irigység, azaz Salamon magyar király (1772-ből; RMSZ 2.)
 3. Kisfaludy Sándor: A lelkes magyar leány – zenés történeti játék 1809-ből (RMSZ 3., 2 lemezzel; közösen az LFZE–Zeneakadémia Népzene Tanszékével)
 4. Borss Dániel: Bakhus – farsangi vígjáték 1765-ből (RMSZ 4.)
 5. Két történeti és egy népi betlehemes játék: kantai minorita (1732 előtt), podolini piarista (1738) betlehemes játék és a perenyei népi bötlehemes (RMSZ 5.; közösen az LFZE–Zeneakadémia Népzene Tanszékével)
 6. Misztériumjáték Szűz Mária mennybevételéről, Csíksomlyó, 18. század. Kiadja: Magyar Napló, Budapest, 2016.