Karunkra látogatott a Pápai Szalézi Egyetem dékánja

Karunkon tett látogatást október 11-13-án Antonio Dellagiulia, a Pápai Szalézi Egyetem (Pontificia Università Salesiana) Pszichológiai Karának dékánja, akivel azegyüttműködés lehetséges irányairól tárgyalt Kuminetz Géza rektor és Birher Nándor dékán – olvasható honlapunkon.

 

Kari kitüntetések a Pázmány Napon

A 30. jubileumi év indításként is megtartott Pázmány Napon kiváló oktatók, munkatársak, hallgatók is elismerést kaptak, valamint köszöntötték a 25 éve a BTK-n dolgozó munkatársakat, amint arról hír olvasható honlapunkon. Gratuláljunk nekik, hiszen a legnagyobb elismerés a közösség megbecsülése, szeretete.

 

Házszentelés és adventi gyertyagyújtás lesz a Danubianumban

Veres András püspök, az MKPK elnöke, a PPKE nagykancellárja végzi a házszentelést és gyújtja meg az első adventi gyertyát a november 29-én 14 órakor a Danubianumban. Az ünnepi eseményre minden kari polgárt szeretettel hívnak és várnak.

 

Pázmány Nap – a 30. évforduló

Rektor úr megnyitotta Egyetemünk jubileumi 30.  évét. Az október 12-i Pázmány Nap egyetemi eseményei, a díszdoktoravatás és az egyetemi ünnepségnek a Magyar Kuríron megjelent hírei itt érhetőek el, bennük Veres András püspök, nagykancellár úr ünnepi beszédének és Kuminetz Géza rektor úrnak az Egyházi felsőoktatás – rendszerszemléletben címmel tartott előadásának, valamint Birher Nándor dékán úr ünnepi köszöntőjének összefoglalását. A Pázmány Nap délutáni a BTK-s ünnepségének hírei itt érhetőek el.

 

„Kitárta a hit kapuját” (ApCsel 14,27)

Előadások a Hitvallásról és a hit alapkérdéseiről a PPKE minden egyetemi polgára számára. A Hittudományi Kar sorozatának felhívása elérhető itt.

 

Együttműködési megállapodást írt alá a BTK, a ZSIMA és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület

Az október 20-án a Sophianumban tartott Zsidóság és kereszténység konferencia keretében aláírt megállapodásról Birher Nándor dékán így nyilatkozott: „A bölcsészettudomány lényegi eleme, hogy a nagy eszmei áramlatok gyökeréig ás, egyúttal pedig hogy képes arra, hogy a feltárt ismereteket szintetizálva megállapítsa, minden jónak közös az alapja. Ebből a tudásból kiindulva küzdhetünk azért, hogy egy ellenséges világban ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket. Különösen is fontos ez akkor, ha a Teremtőtől kapott közös parancsunk a béke megvalósítása. A békétlenségről van tudomásunk, a háborút gyűlöljük, ezért nem lehet kérdés, hogy össze kell fognunk az emberibb jövőnk érdekében.” A Magyar Kurír külön is kiemelte Róna Tamás ZSIMA elnök és Weisz Péter Barankovics Izraelita Műhely elnök szavait az együttműködés fontosságáról. Kozma Gábor dékánhelyettes erről nyilatkozott a Mária Rádió Napindító műsorában 10.29-én 8:10-kor.