2022 május

 

Lakatos Máté disszertációjának nyilvános vitája

2022. május 3. 15 óra, Sophianum 109.

A disszertáció címe: Hinni és tenni: hit és cselekvés kapcsolata, és ezek háttere a vallási tanításban Sajjid Qutbnál, a ğāhilijja                                          terminus vizsgálatán keresztül szemléltetve

Témavezető: Dr. Maróth Miklós 

Meghívó

 

Dömötör Andrea disszertációjának munkahelyi vitája

2022. május 13. 13 óra, Danubianum 323.

A disszertáció címe: Hány VAN nincs? A zéró létigék jellemzői és számítógépes elemzési lehetőségei

Témavezető: Dr. Prószéky Gábor

Meghívó

 

Rodek Annamária disszertációjának munkahelyi vitája

2022. május 25. 10 óra, Danubianum 204.

A disszertáció címe: A műszaki szaknyelv terminológiai vizsgálata a francia és magyar nyelvpárban

Témavezető: Dr. Seidl-Pech Olívia

Meghívó 

 

Karácsony Szilvia disszertációjának munkahelyi vitája

2022. május 26. 10 óra, Danubianum 404.

A disszertáció címe: A Molnár-perek és azok hatásai

Témavezetők: Dr. Vajdai-Horváth Zsuzsa, Dr. Maczák Ibolya

Meghívó

 

Éhmann Gábor szigorlata

2022. május 09. 14 óra, Danubianum 304.

A doktorjelölt témája: Tabódy István élete

Témavezető: Dr. M. Kiss Sándor

Meghívó

 

2022 április

 

Langó-Tóth Ágnes disszertációjának munkahelyi vitája

2022. április 27. 14 óra, Danubianum 304.

A disszertáció címe: A magyar rekurzív szerkezetek elsajátítása

Témavezetők: Dr. Bánréti Zoltán

Meghívó

 

2022 március

 

Nagy Gyöngyi disszertációjának nyilvános vitája

2022. március 11. 14 óra

A disszertáció címe: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége története, 1918–1946

Témavezető: Dr. ifj. Bertényi Iván, Dr. Sipos Balázs

Meghívó

 

Fodor József Péter disszertációjának munkahelyi vitája

2022. március 10. 14 óra, Danubianum 404.

A disszertáció címe: Márai Sándor Jézus-képének
irodalmi és társadalomfilozófiai háttere

Témavezetők: Dr. Bazsányi Sándor, Dr. Szénási Zoltán

Meghívó

 

2022 február

 

Kőváriné Závoti Zsuzsa szigorlata és disszertációjának munkahelyi vitája

2022. február 28. 13.30 és 15.00 Danubianum 304.

A disszertáció címe: Mental Disorders in Anglo-Saxon England

Témavezető: Dr. Fröhlich Ida, Dr. Voigt Vilmos

Szigorlat meghívója ; Munkahelyi vita meghívója

 

Prontvai Vera disszertációjának munkahelyi vitája

2022. február 11. 13 óra, Danubianum 518.

A disszertáció címe: Költészet és ritualitás a kortárs magyar színházban
Vidnyánszky Attila rendezései és Visky András színpadra állított drámái

Témavezetők: Dr. Radvánszky Anikó, Dr. Sepsi Enikő

Meghívó

 

2022 január

 

Borbély Tamás János szigorlata

2022. január 18. 11 óra, Danubianum 216.

A disszertáció címe: A kegyúri jog gyakorlása és politikai motivációi a dualizmuskori Magyarországon

Témavezető: Dr. Botos Máté

Meghívó

 

Domján Dániel disszertációjának munkahelyi vitája

2022. január 19. 15 óra, Danubianum 204.

A disszertáció címe: Kényszerpályák és különutak. A magyar-jugoszláv kapcsolatok története, különös tekintettel a diplomácia és a hírszerzés kérdésére 1945-1956

Témavezetők: Dr. Fejérdy Gergely Róbert, Juhász József

Meghívó

 

Bánki Tímea disszertációjának nyilvános védése

2022. január 20. 12 óra, Danubianum F07.

A disszertáció címe:A spanyol és magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása és ennek pedagógiai vetülete

Témavezető: Dr. É. Kiss Katalin

Meghívó

 

 

2021 december

Kondákor Szabolcs disszertációjának nyilvános védése

2021. december 3. 13 óra, Danubianum 521.

A disszertáció címe: Pécsváradi Gábor jeruzsálemi utazása és a ferences irodalom

Témavezető: Dr. Szovák Kornél

Meghívó

 

Lakatos Máté disszertációjának munkahelyi vitája

2021. december 14. 15 óra, Sophianum 205.

A disszertáció címe: Sayyid Qutb vallási alapokon kidolgozott ideológiája - az iszlám tanítása, a vallási alapon kidolgozott ideológia és a gyakorlat kapcsolata

Témavezető: Dr. Maróth Miklós

 

Baros- Gyimóthy Eszter szigorlata és disszertációjának munkahelyi vitája

2021. december 15. 10 óra, Danubianum 216.

A disszertáció címe: Egy város, két vallás - A csetneki evangélikus és katolikus egyházközségek anyakönyveinek (1683-1807) feldolgozása családrekonstitúciós módszerrel

Témavezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna

Szigorlat meghívó, Munkahelyi vita meghívó

 

2021 november

Balogh Máté disszertációjának nyilvános védése

2021. november 23. 14.30, Danubianum 521.

A disszertáció címe: Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitányhelyettesei. Középnemesi-katonai karrierek a Dunántúlon a XVII. században

Témavezető: Dr. J. Újváry Zsuzsanna

Meghívó

 

Dömötör Éva disszertációjának munkahelyi vitája

2021. november 29. 13 óra, Sophianum 204.

A disszertáció címe: Demonstratívumok konstrukciós megközelítésben

Témavezető: Dr.Gerstner Károly, Dr.Dér Csilla Ilona

Meghívó