Tantárgylisták 

hamarosan

Szakképzettség megnevezése

okleveles gondoskodáspolitikai szakértő

Képzési idő

A szak teljesítése 4 félév alatt, 120 kredit elérésével lehetséges. S természetesen nyitott a doktori képzésre. A szak kapcsán 80 óra szakmai gyakorlat teljesítése előírt, szociális és gyermekvédelmi területen.

A képzésről

Elsősorban – a PPKE BA szakjain végzőkön túl – a nem szociális területen diplomát szerzők számára jelenthet e szak előnyt, lehetőséget.

(Bölcsész, jogi-igazgatási, egyházi-hitéleti, gazdaságtudományi, egyéb társadalomtudományi szakokon oklevelet szerzettek számára).

Szemben a hagyományos szociológus, szociálpolitikus, vagy szociális munkás, szociálpedagógus  szakokat végzőkkel elsősorban a későbbiekben a szociális szférában a vezetőkké válók számára különösen előnyös. Kombinálja a szak a vonatkozó menedzsment, vezetés-szervezés, jogi vonatkozásokat.

Így e szakot elvégzőknek már utána nem kell szociális vezetőképzésre járnia, mert e szak kiváltja azt.

Emellett a szak eltér a hagyományos szociális szakon végzettek szokott tárgyi vonatkozásaitól abban is, hogy nem csak a szociális intervenció bevetten oktatott felosztását követi (egyéni-csoportos-közösségi-családi), hanem jelentős hangsúlyt kapnak a konkrét szakterületek, így az idősgondozás, gyermekjólét és védelem, hajléktalan ellátás, alkohol- és drogprevenció, pszichiátriai betegek gondozása, stb.

Így bár elemzői irányultságú a szak, de erős gyakorlati beállítottsággal.

Természetesen a PPKE értékeinek megfelelően nem csak a hivatásetika, hanem a kereszténység társadalmi tanítása is komoly hangsúlyt kap a képzés során.

A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 
bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, szociális munka, a szociálpedagógia, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, az óvodapedagógus, a tanító, a konduktor alapképzési szak, az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak és szakirányai, az ápolás és betegellátás alapképzési szak és szakirányai.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, pedagógusképzés, hitéleti képzési terület és az orvos-egészségtudományi képzési terület egészségtudományi alapképzési szakjai, továbbá mindazok az alap- és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a hallgató korábbi tanulmányai szerint az alábbi területekről:
- bölcsészettudományi alapismeretek: pszichológia, filozófia, andragógia
- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia 
- pedagógiai alapismeretek: pedagógia
- jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog
- gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan, pénzügytan
- politikatudományi ismeretek: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, történeti, kulturális ismeretek, gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.