Szakajánló

A jelenkor-történeti képzés célja Egyetemünkön, hogy olyan művelt, a hazai és nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális viszonyokban jártas szakembereket képezzünk, akik a keresztény értékek ismerete és elfogadása segítségével képesek elemezni a múlt történéseit.

Az alapszakos képzés a hazai akkreditációs követelményeket követve alapvetően politikatörténeti és társadalomtörténeti áttekintést nyújt. Az alapszakot elvégző hallgató az általános műveltség, a társadalomtudományi elméleti alapok elsajátításával lényegében bármely olyan mesterképzésen megállhatja a helyét, amely a történelem alapszakos diplomát elfogadja. A BA oklevél ugyanakkor alkalmassá teszi a jelöltet az adott szinten önálló munkavégzésre is.

Az alapszakra épülő mesterképzés szakirányai már specifikus módon bővítik a hallgatók ismereteit. A szakirányok egyike a modern kori társadalmi-politikai krízisekre koncentrálva tekinti át a magyar és az egyetemes történetet. A szakirány elvégzésével a hallgatót széles spektrumú, történeti ismeretekkel megalapozott politikai probléma-elemzési jártasságot szereznek. A társadalomtörténeti szakirány elsősorban nem a XX. századra koncentrál, de megfelelő mértékben helyet kapnak benne a korszakra vonatkozó alapvető tudományos eredmények és módszertani ismeretek.

A szak – és ezen belül a szűkebb tanszék – egyre szélesedő nemzetközi kapcsolatrendszere azt is lehetővé teszi, hogy a kellően nyitott hallgatók számos külföldi partnerintézményben végezzenek részképzésen kurzusokat.

 

Megbízott tanszékvezető:
Dr. Schmidt Mária
egyetemi tanár

 

Titkárság:

Danubianum 506.

Oktatásszervező:
Regyep Johanna, Telefon: +36707989893

E-mail: tortenelem@btk.ppke.hu

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.