2018. március 21. és 23. között került megrendezésre a Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusán. Az egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán öntevékeny körként működő Kubinyi András Történész Műhely által rendezett konferencián 17 történész műhely mesterszakos és doktorandusz hallgatói vettek részt. A konferencia megnyitóján Jancsó András (PPKE BTK, HÖK elnök), Varga Mátyás (Kubinyi András Történész Műhely, elnök) és Oláh Róbert (Kubinyi András Történész Műhely, titkár), a konferencia egyik főszervezője tartott megnyitó beszédeket.

Az első nap négy, egymással párhuzamosan zajló szekció megtartására került sor. Az első szekción (Középkori és kora újkori magyar történelem) jogtörténeti, egyháztörténeti, hadtörténeti és művészettörténeti témájú előadások hangzottak el. Az ezt követő szekcióban (Középkori magyar történelem) a középkori végrendeletekről, fegyvergyártásról és a Cillei család történetéről hallhattak érdekfeszítő előadásokat az érdeklődők. Ezekkel párhuzamosan két további – kora újkori és újkori tematikájú – szekció került lebonyolításra. Az időrendben korábbi szekció négy előadása a nemzetközi kapcsolatok történetét elemezte különböző megvilágításból, majd a következő szekcióban gazdaságtörténeti, nőtörténeti és várostörténeti kutatások kerültek bemutatásra.

A konferencia második napjának délelőttjén továbbra is kora újkori és újkori témában folytak előadások. A délelőtti önálló szekció során három erdélyi tematikájú, illetve egy USA politika történetével foglalkozó előadás hangzott el. Az ebédszünet után a vendéghallgatóknak lehetőségük nyílt egy szervezett Campus túra keretében bejárni a piliscsabai egyetemépületeket a Kubinyi András Történész Műhely tagjainak vezetésével. A délután első felében ismét egy önálló szekció került megrendezésre (20. századi egyháztörténelem). Az előadások iskolatörténettel, nőtörténettel, illetve az 1945 utáni magyarországi egyházüldözések egy-egy epizódjával foglalkoztak, továbbá elhangzott egy előadás a Szovjetunióban működő egyházközösség hányattatott sorsáról is. A konferencia szakmai programjának utolsó felvonásaként két, 20. századdal foglalkozó, egymással párhuzamosan zajló szekció került megrendezésre. A szekciók során politikatörténeti, várostörténeti, hadtörténeti, sajtótörténeti illetve nőtörténeti tematikájú kutatásaikról tartottak bemutatókat az előadók. A konferencia zárására március 23-án délelőtt került sor, melyen Schvéd Brigitta Kinga (Kubinyi András Történész Műhely, külügyi referens) a konferencia másik főszervezője további szakmai és közösségi együttműködésre buzdította a megjelent történész műhelyek és szakkollégiumok tagjait.

Horváth Terézia, Dallman Kristóf

Képek: Kicska Bálint (PPKE BTK)

A konferenciáról készült további hivatalos képek elérhetőek a Kubinyi András Történész Műhely Facebook-oldalán: 1. nap, 2. nap.