2020

„A magyar múltat kutatni, írni és láttatni – ez által szolgálni a hazát" Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt. Szerk.: Bíró Bence – Miski Péter – Törtei Renáta. Bp. 2020.

Történelmi kalandozások térben és időben. Szerk.: J. Újváry Zsuzsanna. Bp. 2020.

Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében. Szerk.: Szelke László. Bp. 2020.

László Szelke: Gresham Against the Nazis – Opposition, Rescue and Resistance at the Gresham Palace. Bp. 2020.

Mihály Dobrovits – Sándor Őze: Ottoman Rule in Hungary and the Knowledge of Islam During the Second Half of the Sixteenth Century and the First Three Decades of the Seventeenth Century. Leipzig - Bp. 2020.

Őze Sándor: Határhelyzet – Esszék, tanulmányok. Bp. 2020.

„Critical Autumn" – 1956 – Studies about the Hungarian October. Ed.: Sándor Őze - Martin Gulyás - Ádám Török. Bp. 2020.

 

 

2019

Guitman Barnabás: Reges pii: A magyar királyok vallásossága a kora újkorban. Bp. 2019.

Határ menti területek, migráció a XIX-XX. században, tekintettel a XVII-XVIII századi előzményekre. Szerk.: Őze Sándor - Kránitz Péter Pál. Bp. 2019.

Maria Schmidt: The Birth of a New World 1918–1923. Bp. 2019.

Res Publica Confoederata. Tanulmányok Zrínyi Ilona születésének 375. és halálozásának 315. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Őze Sándor - Szelke László. Bp. 2019.

 

2018

The First International Conference of Nations under Genocide. Ed.: István Ötvös – Zsuzsanna Keresztfalvi. 

 

2017

J. Újváry Zsuzsanna: Reformáció és katolikus megújulás. Tanulmányok a reformáció kezdetének 500. évfordulójára.

Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországbana 16–17. század fordulóján

2016

Őze Sándor: Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) 

Sándor Őze: Apocalypticism in Early Reformation Hungary. 

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. (Doktoriskolai konferenciák 1)

2015

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3)

Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl. Szerk.: Bojtos Anita. (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 9) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2014

Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben. A nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig. Szerk.: J. Újváry Zsuzsanna. 

2013

Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka, szerk. J Újváry Zsuzsanna. PPKE BTK.

Batthyány I. Ádám és köre, szerk. J Újváry Zsuzsanna. PPKE BTK.

Formularium maius Ordinis Sancti Pauli primi heremite: Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest): mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum, hrsg. Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 4/3)

Nyolcszáz esztendős a ferences rend: tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 1-2., szerk. Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor. (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 8) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével, szerk. Forgó András. Pannonhalma-Veszprém, 2013 (Fontes ex Archivo Sancti Martini editi I / A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 32)

2012

Örökség és küldetés: bencések Magyarországon 1-2., szerk. Illés Pál Attila, Juhász-Laczik Albin (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 7) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2010

A piarista rend Magyarországon: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2007. november 6-án és 7-én rendezett tudományos konferencia tanulmányai, szerk. Forgó András. (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 6) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Der Paulinerorden: Geschichte, Geist, Kultur, hrsg. Gábor Sarbak. (Tagungen zur Ordensgeschichte 4/2) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2009

Medgyesy-Schmikli Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere (Művelődéstörténeti Műhely Monográfiák 1) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, szerk. Guitman Barnabás (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 5) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2008

Mindennapi élet a török árnyékában, szerk. J. Újváry Zsuzsanna (Pázmány Történeti Műhely - Khronosz) Sorozatszerkesztő: Zimányi Vera

2007

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II., szerk. Kovács Bálint, Őze Sándor (Művelődéstörténeti Műhely - Felekezet és Identitás) Sorozatszerkesztő Őze Sándor

A domonkos rend Magyarországon, szerk. Illés Pál Attila, Zágorhidi Czigány Balázs (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák 3) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Decus solitudinis: pálos évszázadok, Őze Sándor közreműködésével szerk. Sarbak Gábor, (Művelődéstörténeti műhely- Rendtörténeti konferenciák 4/1) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2006

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. Szilágyi Csaba (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti Konferenciák 2) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében, szerk. Kovács Bálint (Művelődéstörténeti Műhely - Felekezet és identitás) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

Tanulmányok évszázadok történelméből, szerk. J. Újváry Zsuzsanna (Pázmány Történelmi Műhely - Történelmi tanulmányok) Sorozatszerkesztő: J. Újváry Zsuzsanna

2005

A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1-2., szerk. Medgyesy-Schmikli Norbert, Őze Sándor (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti Konferenciák 1) Sorozatszerkesztő: Őze Sándor

2002

Tanulmányok fél évezred magyar történelméből, szerk. Fejérdy Gergely (Pázmány Történelmi Műhely - Történelmi Tanulmányok)

Ismertetések II: Társadalomtörténet, szerk. Zimányi Vera

2001

Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló: Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére, szerk. J. Újváry Zsuzsanna

1999

Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban, szerk. Illés Pál Attila