Az Óvó- és Tanítóképző Tanszék oktatóinak konferencia részvétele, tanórán kívüli előadásai, kiállításai

2016 - 2019

Balla Gergely

 •   Második pillantás, (önálló kiállítás) Esztergom; Esztergomi dzsámi 2016. szeptember 10 - október 10.
 • Képtársak (csoportos kiállítás), Magyar Művészeti Akadémia, Budapest , Vigadó 2017. február 3 - április 2.
 • Kortárs 20, (csoportos kiállítás) A Vértes Agorája, Kortárs Galéria Tatabánya 2017. Március 17- április 13.
 • Spirituális Stációk, avagy értelmezés-kísérlet Szarka Ferenc munkáira. Szarka Ferenc Az út felett c. kiállításának a finisszázsa (bezáró-szöveg + beszélgetés). Esztergomi Dzsámi Múzeum, 2017. augusztus 5.
 • „Az égen elkapott jelenségek", avagy rejtett fények előhívása. Astro-photography, azaz kutatói attitűd civil felületei. Kutatók Éjszakája, PPKE BTK Esztergom, 2017. szeptember 29.
 • A századforduló vizuális oktatásának párhuzamai a korabeli művészeti tendenciákkal. A tekintély mámora és a szabadság varázslata. Válaszutak a pedagógiai elméletképzésben és a gyakorlatban. 11. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2018. április 19.
 • A századelő fotóamatőr mozgalmának vizuális és kulturális környezete. Fotóművészeti konferencia MMA, Pesti Vigadó, 2018. október 2.
 • Kép és nyomat kapcsolata a fotográfiában a századfordulón - a fotográfiai felvétel és a nyomat (grafikai- és fotónyomat eljárások) dialektikája a fotográfiai képalkotásban a művészeti irányzatok és a fénykép szerepvállalásainak környezetében. A fotográfia a mai művészetek kontextusában. Léva, 2018. október 4.
 • Fotográfiai workshop: (interaktív előadás) diákoknak a ROS v Leviciach szervezés és a MC Kontakt Levice szervezése keretében: "Fotografický obraz v grafickom dizajne" 2018. október 5.
 • Digitális kultúra, digitális képfogyasztás (szubjektív megközelítések). Változások a pedagógiában – a pedagógia változása konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.


Heckel Zoltán

 • "Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban" PPKE BTK VJTK Esztergom, 2016. október 7.: Iskoláskorúak egészségmagatartási szokásai


Hernádi Mária

 • "Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban" PPKE BTK VJTK Esztergom, 2016. október 7.: Gyermekvers és tárgyias líra
 • „Kimondani, s elrejteni". A trauma mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében.
 • „A trauma reprezentációi." Interdiszciplináris nemzetközi konferencia. A PPKE Francia Kapcsolat Kutatócsoportja és a Paris 3 Sorbonne Nouvelle Egyetem THALIM kutatócsoportja közös szervezésében. Budapest, 2017. május 26-27.
 • Állatfigurák Nemes Nagy Ágnes költészetében. Állati jelek, képek és terek konferencia Szegedi Tudományegyetem, Jel-Kép-Tér Munkacsoport. Szeged, 2017. november 17-18.
 • A jelenlét nyomában. Út, inkognitó és beavatás Ottlik Géza A Hegy Lelke című novellájában „Utazás és spiritualitás a klasszikus és neolatin kultúrákban." Interdiszciplináris nemzetközi konferencia PPKE, Romanisztikai Intézet, Budapest, 2018. május 17-18.
 • Imádság és költészet az Újszövetségben ; Rejtőzködő Biblia  Előadások a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola "Biblia és kultúra" című tanártovábbképzésén, Budapest, 2018. június 29.
 • Arc és lélek Nemes Nagy Ágnes költészetében. Az arc misztériuma. Másság és reprezentáció, Budapest, 2019. ápr. 11-12.
 • „Ezen az úton elindulsz napkelet felé." Népmese és műmese párbeszéde és életút-koncepciói – egy egyetemi kurzustematikában. "Mesén innen, mesén túl" Meseterápia Konferencia, Budapest, 2019. május 17.
 • A jelenlét tapasztalata az Iskolában. A mindenség ernyőjére kivetítve. 60 éves az iskola a határon. A Kortárs folyóirat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Veres Pálné Gimnázium közös regénykonferenciája, Budapest, 2019. nov. 29 - dec. 1.

 

Homor Lajos

 • "Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban" PPKE BTK VJTK Esztergom, 2016. október 7.: Új "kütyük" a pedagógusképzésben

 

Horváth Mariann

 • Tanító szakos hallgatók felkészítése a pedagógus életpályára. 15. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. DUE Dunaújváros, 2019. ápr. 25.
 • Kommunikáció a szülőkkel a XXI. században. (poszter) XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia PTE BTK Neveléstudományi Intézet Pécs. 2019. nov. 7-9.
 • Listening helyett Hörverstehen. Tanulók terelgetése a német nyelv irányába hallásértés „dallamos" fejlesztésével. Változások a pedagógiában – a pedagógia változása konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.

 

Horváthné Farkas Éva

 • "Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban" PPKE BTK VJTK Esztergom, 2016. október 7.: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” (A gyermekkori kétnyelvűség előnyei)
 • A szlovák nemzetiségi pedagógusképzés hagyományai Esztergomban. A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője, tudományos konferencia, PPKE BTK Esztergom, 2017. november 10.
 • Játékos nyelvelsajátítás az óvodában. Jövőkép a szláv nyelvek oktatásában, a hazai nemzetiségi nyelvoktatásban és a tudományban, ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2018. március 23-24.
 • Önözés, magázás, tegezés a mai magyar nyelvben. Kutatók Éjszakája, PPKE BTK Esztergom, 2017. szeptember 29.
 • Önözés, magázás, tegezés a mai magyar nyelvben. Nyílt Nap, PPKE BTK Esztergom, 2018. január 23.
 • Önözés, magázás, tegezés a mai magyar nyelvben. Junior Nyári Egyetem, PPKE BTK Piliscsaba, 2018. július 12.
 • A játék szerepe a korai nyelvelsajátítási folyamatban. Változások a pedagógiában - a pedagógia változása konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.


Juhász Márta

 • Nyílt Nap 2016. november 29. Nem kunszt! Német jövevényszavak a magyar nyelvben
 • Nyílt Nap 2017. január 24. Élménypedagógia
 • Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban. Tanuljunk másképp! Innovatív módszerek a nyelvoktatásban 2016. október 7. PPKE BTK VJTK Óvó- és Tanítóképző Tanszék
 • Mundarttag. Mundart in der Grundschule. 2017. március 4. Német Kisebbségi Önkormányzat Csolnok
 • Theorie und Praxis im fächerübergreifenden Unterrricht der ungarndeutschen Minderheitenschulen. Vermittlung von ungarndeutschen Inhalten in einer interdisziplinären Projektwoche. 2017. május 5. ELTE TÓK, Budapest
 • Nem kunszt! - Német jövevényszavak a magyar köznyelvben. Kutatók Éjszakája, PPKE BTK Esztergom, 2017. szeptember 19.
 • A német nemzetiségi óvodapedagógus- és tanítóképzés helyzete napjainkban. A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője, tudományos konferencia, PPKE BTK Esztergom, 2017. november 10.
 • Hatékony-e az idegennyelv-oktatás Magyarországon?! A tanító k épzés és a pedagóguspálya aktuális k érdései és kihívásai, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2018. nov. 16.
 • Tendenzen in der Ausbildung von deutschsprachigen Primarschullehrern an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität. Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn. ELTE TÓK, 2019. nov. 15.
 • Az iskola falain túl – a tanösvény mint pedagógiai lehetőség. Pedagógiai változások – a változás pedagógiája konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.

 

Miklós Ágnes Kata

 • "Új kihívások" konferencia, PPKE BTK VJTK, Esztergom, 2016. október 7. : Az intézményes nevelésen kívül. Magántanulónak lenni - választás vagy kényszer?
 • Az esztergomi óvóképzés kezdetei, 1892. Kutatók Éjszakája, PPKE BTK Esztergom, 2017. szeptember 29.
 • „Megfelelnek-e a Frőbel-féle foglalkozások a magyar kisded kedélyének?" Az Esztergomi Érseki Kisdedóvónő-Képző Intézet Értesítőinek Fröbel-recepciója nemzeti nevelés tükrében. A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője, tudományos konferencia, PPKE BTK Esztergom, 2017. november 10.
 • "A nyolc fogaskerék esete" könyvbemutató. Örkény István Könyvesbolt, Budapest, 2018. március 26.
 • Az esztergomi óvodák és a városban működő óvóképzés kölcsönhatása. Horizontok és Dialógusok V., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2019. máj. 8-10.
 • A roma gyermekek intézményi integrációjának kérdései az esztergomi óvodákban. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pécs, 2019. nov. 7-9.
 • Kisgyermekiskoláktól kisdedóvókig – a magyar óvodáztatás 19. századi szabályozása az oktatás- és nemzetpolitika függvényében. Pedagógiai változások – a változás pedagógiája konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.

 

Némethné Varga Andrea

 • "Új kihívások" konferencia, PPKE BTK VJTK, Esztergom, 2016. október 7.: Középpontban az olvasó – avagy a szövegértési kompetenciák fejlesztése
 • Tervezett, következő félévben: V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, PPKE BTK, Piliscsaba 2017. szeptember 14-15.
 • Humor az irodalmi mesében. V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2017. szept. 14-15.
 • Kritikai gondolkodást fejlesztő és élményközpontú módszerek a fogalmazástanításban. A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője konferencia, PPKE BTK VJTK, Esztergom, 2017. nov. 10.
 • Írjunk másképp – újabb módszerek a fogalmazástanításban. A tanító k épzés és a pedagóguspálya aktuális k érdései és kihívásai, PPKE BTK VJTK, Esztergom, 2018. nov. 16.
 • Gondolkodni és beszélni tanítunk – régi-új módszerek a beszédfejlesztésben. Pedagógiai változások – a változás pedagógiája konferencia, PPKE BTK VJTK Esztergom, 2019. nov. 22.

 

Tölgyessy Zsuzsanna

 • "Új kihívások" konferencia, PPKE BTK, VJTK, Esztergom, 2016. október 7.: Árgyélus és a minyonok. Lehetséges-e szintézis a múlt, jelen és jövő között?
 • Tervezett, következő félévben: V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, PPKE BTK, Piliscsaba 2017. szeptember 14-15.
 • A játékon túl: azaz mire alkalmazható a drámapedagógia? A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője tudományos konferencia, PPKE BTK Esztergom, 2017. november 10.
 • 2017. dec. 6-án MTV5 csatorna Mindenki Akadémiája c. műsorában bemutatásra került Az ünnepekről szóló 25 perces előadásom.
 • A csillagszemű juhász. Gyakorló Általános Iskola 2. a és 2. b osztálya számára interaktív mesefoglalkozás tartása, 2018. január 25.
 • Meseerdő ösvényein: az élőszavas mesemondástól az interaktív mesefoglalkozásig. „Mese, mese, mátka" szakmai konferencia, Győr, 2018. április 20.
 • Gondolkodtató népmese, mesefoglalkozás. Gondolkodni – Más- Hogy III. konferencia, ELTE TÓK, 2018. május 29.
 • Meseerdő ösvényein: az élőszavas mesemondástól az interaktív mesefoglalkozásig és szeminárium: interaktív mesefoglalkozás: A csillagszemű juhász. Junior Tábor Piliscsaba, 2018. július 11.
 • Bevezetés a drámapedagógiába. Szemléletváltás és networképítés a művészetpedagógia eszközeivel I., Bp., Eötvös u. 10., 2019. ápr. 3.
 • Drámajáték: Az altdorfi Fekete Malom. Szemléletváltás és networképítés a művészetpedagógia eszközeivel I., Bp., Eötvös u. 10., 2019. okt. 9.
 • A mi sosemvolt-delegyen-ünnepünk – avagy találjuk ki együtt egy ünnepet! VI. Országos Hon- és Népismeret Konferencia, Jászberény, 2019. nov. 8-10.
 • A homo interneticusok óvodája. Változások a pedagógiában – a pedagógia változása PPKE BTK VJTK, Esztergom, 2019. nov. 22.
 • Alkalmazott dráma, avagy hogyan használom a drámás eszközöket a gyermek- és ifjúsági irodalom tanításakor. Neveléssel az olvasásért – olvasással a nevelésért, Neumann János Egyetem, Kecskemét, 2019. nov. 28-29.