Az LM ("lemaradó") kurzus vizsgakurzus, amely annak érdekében hirdethető meg, hogy egy külföldi ösztöndíjat elnyert diák ne csússzon el tanulmányaival amiatt, hogy az ösztöndíjas időszak alatt nem tudott elvégezni egy itthoni kurzust.

LM kurzust az a hallgató vehet fel, aki:

  • a tárgy meghirdetésének félévében Erasmus ösztöndíj vagy bármilyen más keretek között külföldi részképzésen vett részt,
  • a külföldről történő hazaérkezése után megkezdett félévében a tárgyat önhibáján kívül nem tudja felvenni (pl. nincs meghirdetve)
  • és kevesebb, mint 2 félév van hátra az abszolutóriuma megszerzéséig.

LM kurzus csak kérelemre indítható, és csak az a hallgató veheti fel, aki erre engedéllyel rendelkezik. LM kurzus iránti igényt legkésőbb a tárgyfelvételi időszak első hetének végéig lehet kérvényezni.

Az LM kurzusra való igényt az illetékes tanszékvezetőhöz kell benyújtani, aki a tárgyat oktató tanár véleményének kikérése után dönt a kérelemről. Támogató nyilatkozat esetén a tanszékvezető intézkedik az lm kurzus meghirdetéséről.