KELET-ÁZSIA TANULMÁNYOK MESTERSZAK

A képzést eredetileg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem indította el a 2014–15-ös tanévben, 2022-től a Pázmány egyedül működteti. A nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában egyedülálló program célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik jól eltájékozódnak a kelet-ázsiai régióban, ismerik az ott zajló folyamatokat, beszélnek kínaiul, és képesek sikeresen részt venni a Kelet-Ázsiával való kapcsolatépítésben az üzlet, a gazdaság, a diplomácia, az államigazgatás vagy a tudomány területén. Különösen azokat a kínai, japán vagy koreai, illetve nemzetközi tanulmányok BA szakot végzett hallgatókat várjuk, akik szeretnének naprakész, piacképest, gyakorlatközpontú tudásra szert tenni Kelet-Ázsiával kapcsolatban, de a képzés más szakot végzettek előtt is nyitva áll.  

Miért éppen Kelet-Ázsia?

3,3 milliárd lakosával a tágabb értelemben vett Kelet-Ázsia a világ legnépesebb régiója, leggyorsabban fejlődő területe, a világgazdaság motorja. A világ öt legnagyobb gazdaságából három itt található, a régió súlya a világgazdaságban és -politikában folyamatosan nő. A térség ma már a kutatás-fejlesztésnek és a csúcstechnológiának is az egyik legfontosabb központja, miközben sok ezer éves kultúrái új virágkorukat élik. Mindennek köszönhetően az egész világon, s azon belül Magyarországon is egyre nagyobb szükség van az olyan szakemberekre, aki ismerik a régiót, beszélik valamelyik nyelvét, és tisztában vannak a nemzetközi kapcsolatok és jog, a gazdaság, az interkulturális kommunikáció alapjaival. Az ilyen tudás már ma is óriási előnyt jelent a munkaerőpiacon – legyen szó üzleti életről, közigazgatásról, diplomáciáról vagy tudományról –, s ez az előny a térség további fejlődésével csak növekedni fog.

Kinek ajánljuk?

A mesterképzés ajánlható elsősorban a nemzetközi tanulmányok BA diplomával rendelkezőknek, illetve azoknak, akik kínai, japán, koreai vagy más hasonló bölcsész szakirányt végeztek, és szeretnék eddigi ismereteiket gyakorlatorientáltabb tudással kiegészíteni. Mellettük a képzés hasznos lehet minden olyan hallgatónak, aki gazdasági, társadalomtudományi, jogi-igazgatási vagy bölcsész diplomával rendelkezik, és a jövőben a kelet-ázsiai térséggel vagy annak valamely országával kíván foglalkozni.

Miről szól?

Tanulmányaik során a hallgatók egyrészt megismerkednek a nemzetközi kapcsolatok és jog, az interkulturális kommunikáció, a világgazdaságtan és a kapcsolódó területek alapjaival, másrészt Kína, India, Korea, Délkelet-Ázsia történelmével és kultúrájával, mai társadalmi, politikai, gazdasági rendszerével, a távol-keleti régió jellegzetességeivel, külpolitikai és biztonságpolitikai törekvéseivel. Emellett intenzív modern kínai nyelvi képzésben részesülnek: a kínaiul már tudók középszintről folytathatják tanulmányaikat, míg a kezdők az alapoktól indulva.

A képzés négy féléves, az oktatás helye a Pázmány Danubianum épülete a budai Duna-parton.

Milyen a felvételi?

A képzésre kötetlen elbeszélgetés jellegű szóbeli felvételi alapján lehet bekerülni, amelyen két dolgot igyekszünk felmérni: 1) Milyen motivációval rendelkezik a jelentkező? Miért érdeklődik a térség iránt, eddigi tanulmányai során volt-e kapcsolata Kelet-Ázsiával, tanult-e valamely ázsiai nyelvet, s mely területek érdeklik elsősorban? Miért akar a Kelet-Ázsia tanulmányok szakon tanulni, milyen céljai és elvárásai vannak a szakkal kapcsolatban? 2) Mennyire tájékozott a jelentkező a Kelet-Ázsiában jelenleg zajló folyamatokat illetően, követi-e a sajtóban az eseményeket, ismeri-e a térség közelmúltbeli történetét és jelenkori viszonyait? Tudja-e, hogy mekkora ez egyes országok népessége, mi a fővárosa, milyen az államformája, kik a jelenlegi vezetői, milyen nemzetközi konfliktusoknak és együttműködéseknek voltak részei a térség államai az elmúlt évszázadban, milyen külkapcsolatokkal rendelkeznek stb.?

 

További információ:

– felvételivel kapcsolatban:

Czikó Tímea
felvételi referens
Iroda: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. , Sophianum, Földszint 001.
E-mail: cziko.timea@btk.ppke.hu 
Tel: +36 1/327-5910
 
Vida-Kőszegi Boglárka
felvételi referens
Iroda: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1., Sophianum, Földszint 001.
E-mail: vida-koszegi.boglarka@btk.ppke.hu 
Tel: +36 1/327-5913

Felvételi iroda:
E-mail: felveteli@btk.ppke.hu 
Tel: +36 70/702-4012

 

– a képzéssel kapcsolatban:

Dr. Salát Gergely egyetemi docens, salat.gergely@btk.ppke.hu