Képzés adatlapja

Képzés neve: magyar nyelv és irodalom
Képzéskód: BMLB-XMA
Képzési szint: mesterképzés (MA/MSc)
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető kérdéseiről; átlátják és értik a nyelvnek, illetve irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely nyelv-, illetve irodalomtudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Felkészültek tanulmányaik a doktori képzésben történő folytatására.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
Állandóság és változás a nyelvhasználatban Specializáció Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2024) BMLB-XMA-ÁVNY-2024 2024-07-01
Állandóság és változás a nyelvhasználatban Specializáció Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2022) BMLB-XMA-ÁVNY-2022 2022-07-01
Állandóság és változás a nyelvhasználatban Specializáció Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2023) BMLB-XMA-ÁVNY-2023 2023-07-01
Klasszikus magyar irodalom Specializáció Klasszikus magyar irodalom specializáció (2023) BMLB-XMA-KMI-2023 2023-07-01
Klasszikus magyar irodalom Specializáció Klasszikus magyar irodalom specializáció (2024) BMLB-XMA-KMI-2024 2024-07-01
magyar nyelv és irodalom Szak Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2022) BMLB-XMA-2022 2022-07-01
magyar nyelv és irodalom Szak Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2023) BMLB-XMA-2023 2023-07-01
magyar nyelv és irodalom Szak Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2024) BMLB-XMA-2024 2024-07-01
Modern magyar irodalom Specializáció Modern magyar irodalom specializáció (2022) BMLB-XMA-MMI-2022 2022-07-01
Modern magyar irodalom Specializáció Modern magyar irodalom specializáció (2023) BMLB-XMA-MMI-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2022)
Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2023)
Magyar nyelv és irodalom (MA) mintatanterv (2024)
Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2022)
Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2023)
Állandóság és változás a nyelvhasználatban specializáció (2024)
Klasszikus magyar irodalom specializáció (2023)
Klasszikus magyar irodalom specializáció (2024)
Modern magyar irodalom specializáció (2022)
Modern magyar irodalom specializáció (2023)
Modern magyar irodalom specializáció (2024)
Régi magyarországi irodalom specializáció (2023)
Régi magyarországi irodalom specializáció (2024)
szechenyi-img-alt