Vitéz János Tanárképző Központ

Intézetvezető:

Dr. Szőke-Milinte Enikő, PhD, egyetemi docens

Szakfelelős:

Dr. Kormos József, PhD, habil, egyetemi docens

Titkárság:

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. BTK Z épület 511.

(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)

Telefon:

 +36706618549

E-mail:

tanarkepzo@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták → (hamarosan)

Célunk olyan szakemberek képzése, akik érdeklődnek a nevelés elméleti és gyakorlati problémái iránt, megszerzett ismereteik, képességeik birtokában alkalmasak e problémák feltárására, elemzésére és megoldására. A hallgatók a diploma birtokában képessé válnak a nevelési gyakorlatban felmerülő problémák szakértői szintű kezelésére, a koragyermekkori intervenciós feladatok azonosítására és ellátására.  Széleskörű felkészültséget szereznek a köznevelés különböző színterein, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban a korai fejlesztéssel, oktatással, gondozással és nevelési tanácsadással összefüggő feladatok ellátására.   A végzett hallgatók a felsőoktatásban és az oktatásügy egyéb területein kutatói, fejlesztői és szakértői tevékenységet végezhetnek, vagy tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytathatják. 

Az ideális jelentkező

 • rendelkezik hasonló vagy kapcsolódó tudományterületen megszerzett alapszakos végzettséggel,
 • tájékozott a neveléstudomány és a nevelés gyakorlatának világában, és ezen a területen szeretné magát tovább fejleszteni,
 • tanácsadó, támogató, fejlesztő és kutatói tevékenységgel kívánja segíteni a nevelés gyakorlatát
 • a szülő és a pedagógus nevelő munkájában felmerülő problémák iránt nyitott, és kész elméleti és gyakorlati ismereteivel, pedagógiai tanácsaival hozzájárulni a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátásához.

Választható specializációk

 • inkluzív koragyermekkori nevelés
 • nevelési tanácsadás

A képzés időtartama: 4 félév (2023 szeptemberétől nappali munkarendben, tervezzük a levelező munkarend indítását is)

Kiket várunk? 

 • pedagógia, andragógia, közösségszervező, szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakot végzett hallgatókat

 

Elhelyezkedési lehetőségek

 • az inkluzív nevelésért felelős oktatási- nevelési intézményeknél végzett pedagógiai tevékenység
 • nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálatoknál
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók fejlesztése
 • a koragyermekkori ellátórendszerben végzett pedagógiai tevékenység
 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél
 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban
 • kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, nonprofit szervezetek munkatársa.

 

Felvételi vizsga


A felvételi beszélgetésen a hallgató motivációját tárjuk fel irányított beszélgetés és egy nevelési helyzet elemzése segítségével.
A felvételiző egy nevelési helyzet szóbeli elemzése kapcsán győzi meg a bizottságot problémaérzékenységéről, olvasottságáról. A nevelési helyzet előre nem ismert, egy, a felvételizők számára összeállított gyűjteményből húzza ki véletlenszerűen a jelölt.
Az értékelés két fő szempontja:
1. analitikus gondolkodás, reflektivitás
2. pedagógiai terminológiai szakszerűség (a nevelési helyzet elemzése kapcsán helyesen és adekvátan alkalmazza a pedagógiai terminológiát).