Osztatlan képzés - szakmai gyakorlat tájékoztató

Szakmai gyakorlat:
Aki egy szakirányt vesz fel, az mind a két tanegységet ehhez a szakirányhoz kapcsolódóan végzi.
Aki két szakirányt vesz fel, az a BKOM-265 tanegységet az első, a BKOM-282 tanegységet a második szakirányához kapcsolódóan teljesíti.
A szakmai gyakorlatokat abban a félévben kell felvenni, amikor a hallgató a szakmai gyakorlat elvégzését igazolni tudja. (Ha valaki nyáron végzi szakmai gyakorlatát, akkor az őszi félévben. A tavaszi félévben nem lehet felvenni olyan szakmai gyakorlatot, amelyet a hallgató a nyáron teljesít, vagy akkor fejez be, hiszen a teljesítést a félév végén igazolni kell!)
A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgató a szakmai gyakorlatról egyéni munkatervet állít össze két példányban, amelyet a szakirány vezetőnek jóvá kell hagynia az Oktatáskoordinációs Osztály aláírása után. Ebből egy példány a hallgatónál, egy példány pedig a szakirány vezetőnél marad. (A szakmai gyakorlatok tervezéséhez a formanyomtatvány letölthető itt az oldalon.)
A szakmai gyakorlat teljesítéséről a hallgató beszámolót készít, amelyet a szakirány vezetőnek kell benyújtani egy példányban, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján 12 óráig! Ezen időpont után szakmai gyakorlat igazolást nem fogadunk el, a tárgyat a következő félévben ismét föl kell venni, és akkor vezethető be a szakmai gyakorlat eredménye az indexbe.
A beszámoló három részből áll:
• A szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően leadott munkaterv.
Szakmai gyakorlat igazolás, amely tartalmazza az adott gyakorlóhelyen eltöltött munkaórák számát, a végzett feladat típusát és a gyakorlóhely rövid szakmai értékelését, valamint a szakirány vezető ezen igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését. (A szakmai gyakorlatok igazolásához a formanyomtatvány letölthető itt az oldalon.)
Figyelem! A szakmai gyakorlatigazolást is először az Oktatáskoordinációs Osztály irodájában kell aláíratni, és csak utána lehet leadni a szakirányvezetőknek!
• A szakmai gyakorlatot végző hallgató 5000-7000 karakterszámú géppel írt beszámolóját arról, hogy milyen munkát végzett, milyen szakmai kompetenciákat sajátított el és milyen tanulságokat vont le munkája során. A szakmai gyakorlat teljesítését a szakirány vezető az elfogadott beszámoló alapján az indexben érdemjeggyel értékeli.

BKOM-265 Szakmai gyakorlat I. elvégzéséhez legalább 225, a BKOM-282 Szakmai gyakorlat II. elvégzéséhez pedig legalább 180 terepen eltöltött munkaórát kell igazolni.
(Ez a tanegység teljesítéshez szükséges minimumnak tekintendő, némelyik gyakorlóhely több munkát kíván a gyakornokoktól, néha pedig érdemes a gyakorlóhely által felkínált többletmunka lehetőségével élni.)
Szakmai gyakorlatnak számít elsősorban egy külső gyakorlóhelyen végzett érdemi szakmai munka. Az egy szakirányt végzőknél lehet mindkét tanégséget ugyanazon a gyakorlóhelyen teljesíteni, de javasoljuk, hogy a hallgatók a két tanegységet más-más szakmai színtéren teljesítsék.
A szakmai gyakorlóhelyek kiválasztását minden hallgató önállóan kezdeményezheti - a Kommunikáció és Média Intézet által javasolt gyakorlóhelyeket az intézet honlapján közétesszük, illetve a szakirány vezetőkön keresztül tudatjuk az érdekeltekkel.
Amennyiben a hallgató, az ajánlott gyakorló helyeken kívüli, saját gyakorlati helyet javasolna, akkor, az általa javasolt intézménnyel a munkaterv leadása előtt az Életpálya Tanácsadó Irodának szerződést kell kötnie. A szerződés előfeltétele a szakirányvezető beleegyezése és az Életpálya Tanácsadó Iroda részéről a munkaterv leadása előtt a szerződés aláírása. Olyan szakmai gyakorlatos helyet, amellyel nincs érvényben lévő együttműködési szerződésünk, a hallgató nem választhat.
Szakmai gyakorlatot saját cégnél nem tölthetik a hallgatók!

Szakmai gyakorlat munkaterv_osztatlan.doc

Szakmai gyakorlat igazolás_osztatlan.doc